Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Individë > Kreditë    
 
Kredi për Shtëpi

Kredi për Blerje/Ndërtim Shtëpie

Tani është koha të keni shtëpinë tuaj! 

I.Kredi për BLERJE SHTËPIE

Shuma e financimit

Min. 5.000 EUR (ekuivalenti në LEK)
Max. 150.000 EUR (ekuivalenti në LEK)
Limiti i financimit

Deri në 70% të vlerës së shtëpisë që do të blihet.

Normat e Interesit

 

LEK

Për Individë Standard/Pagamarrës:

LEK: Tribor 12M+2.3% (Minimum 4.5%)

EURO

Viti i parë fiks 2% më pas:

EUR: Euribor 12M+4%(Minimum 4%)

LEK

Për Individë Standard:

LEK: Tribor 12M+2.5% (Minimum 4.5%)

EURO

Viti i parë fiks 2% më pas:

EUR: Euribor 12M+4%(Minimum 4%)


Kohëzgjatja e Kredisë

Nga 5 deri në 25 vjet

Mënyra e pagesës

Këste fikse mujore (principal + interes)

Garancitë:

Pronë rezidenciale që mund të jetë shtëpia që do të blihet ose një shtëpi tjetër banimi që i plotëson kushtet e Bankës.

Dokumentacioni i nevojshëm

Kopje e kartës së identitetit/ pasaportë
Çertifikatë familjare
Vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi ose për individë të vetpunësuar nevojiten: kopje e liçensës së biznesit, QKR, Vërtetim nga zyra e Tatimeve
Akti Hipotekimit
Banka ruan të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë nëse është i nevojshëm.

 

II.Kredi për NDËRTIM SHTËPIE

Shuma e financimit

Min. 8.000 EUR (ekuivalenti ne LEK)
Max. 150.000 EUR (ekuivalenti ne LEK)
Limiti i financimit

Deri në 70% të vlerës së shtëpisë që do të ndërtohet.

Normat e Interesit

 

LEK

Për Individë Standard/Pagamarrës:

LEK: Viti i parë fiks 2.5% më pas:

LEK: Tribor 12M+1.8% (Minimum 4.5%)

EURO

Për shuma deri në 70,000 Euro

Viti i parë fiks 2% më pas:

EUR: Euribor 12M+4%(Minimum 4%)

Për shuma mbi 70,000 Euro:

Viti i parë fiks 1.5% më pas:

EUR: Euribor 12M+4%(Minimum 4%)

 

 Kohezgjatja e Kredise

Nga 5 deri në 25 vjet

Garancitë:

Pronë që mund të jetë toka mbi të cilën do të ndërtohet shtëpia ose një tjetër pronë rezidenciale që i plotëson kushtet e Bankës.

Mënyra e Pagesës

Këste fikse mujore (principal + interes)

Dokumentacioni i nevojshëm

Kopje e kartës së identitetit/pasaportë
Çertifikatë familjare
Vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi ose për individë të vetpunësuar nevojiten: kopje e liçensës së biznesit, QKR, Vërtetim nga zyra e Tatimeve
Akti Hipotekimit
Projekti dhe preventivi i shtëpisë që do të ndërtohet
Banka ruan të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë nëse është i nevojshëm.

 

III. Kredi për rikonstruksion banese

Përfituesit: Individët nga mosha 18 vjeç - 65 vjeç në maturimin e kredisë (preferuar 25 vjeç e sipër).

Shuma: Min. 1.000.000 LEK - Max. 10.000.000 në LEK

Limiti i financimit: Deri në 50% të vlerës se kolateralit

Kohezgjatja e Kredise: deri ne 10 vjet

Garancite: Shtepia qe do te rikonstruktohet apo hipoteka e nje shtepie tjeter banimi qe ploteson kushtet.

Normat e interesit ne LEK:

Tribor 12M + 2.5% (Minimum 4.5%) për individë

Tribor 12M + 2.3% (Minimum 4.5%) për individë pagamarrës

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Shenim: Kredia per blerje dhe ndertim shtepie ofrohet ne monedhen LEK dhe EURO.

Tabele Permbledhese e IR te Kredive per Individe Nov2016
Info_parakont_Private_Banking_Blerje_Ndertim_Nov_2016
Info_parakont_Blerje_Ndertim_Rikonstruksion_Nov_2016
 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
 
Na ndiq në
 
Profili
20 Vjet Tirana Bank
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania