Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Individë > Kreditë    
 
Kredi për Shtëpi

Kredi për Blerje/Ndërtim/Rikonstruksion Shtëpie

Mos prisni tërë jetën për shtëpinë tuaj! 

 

I.Kredi për Blerje /Ndertim Shtepie


Shuma e financimit:
Min. 5,000 EUR (ekuivalenti në LEK)
Max. 150,000 EUR (ekuivalenti në LEK)
Limiti i financimit:
Deri në 70% të vlerës së shtëpisë që do të blihet/ndërtohet.

Normat e Interesit
LEK (Pagamarres/Standard)
3.5% fiks për Vitin e I
Më pas Tribor 12M + 1.6%, Min 4 %

EUR (Pagamarres/Standard)
2% fiks per Vitin e I
Më pas Euribor 12M + 3.7%, Min 3.7%

Kohëzgjatja e Kredisë:
Nga 5 deri në 30 vjet

Mënyra e pagesës:
Këste fikse mujore (principal + interes)

Garancitë:
Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.

II. Kredi për Rikonstruksion banese

Shuma:

Min. 1,000,000 LEK - Max. 13,500,000 në LEK

Limiti i financimit: Deri në 70% të vlerës se kolateralit

Kohezgjatja e Kredise: deri ne 15 vjet

Garancite: Shtepia qe do te rikonstruktohet apo hipoteka e nje shtepie tjeter banimi qe ploteson kushtet.
Normat e interesit ne LEK:

LEK (Pagamarres/Standard)
3.5% fiks për Vitin e I
Më pas Tribor 12M + 1.6%, Min 4 %

Mosha dhe Dokumentacioni

Përfituesit: Individët nga mosha 18 vjeç - 68 vjeç në maturimin e kredisë
Kopje e kartës së identitetit/ pasaportë
Çertifikatë familjare
Vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi ose për individë të vetpunësuar nevojiten: kopje e liçensës së biznesit, QKR, Vërtetim nga zyra e Tatimeve
Akti Hipotekimit

Banka ruan të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë nëse është i nevojshëm.

Shënim: Kredia për blerje dhe ndërtim shtëpie ofrohet në monedhën LEK dhe EURO.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Tabele Permbledhese e IR te Kredive per Individe Nentor 2017
Info parakontraktore kredi për Blerje, Ndërtim dhe Rikonstruksion shtëpie, nëntor 2017
 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
Informacion i nevojshëm mbi kredimarrjen në Tirana Bank për klientët Individë
A mund të marr një kredi për shtëpi pranë Tirana Bank? Po, ju mund të merrni një kredi pranë Bankës sonë për blerje/ndërtim/rikonstruksion të një apartamenti, vile apo zyre, për të zhvilluar aktivitetin tuaj. Tirana...
Tirana Bank nderohet me çmim për politikat mbështetëse dhe kundër diskriminimit.
Dje në Pallatin e Brigadave u zhvillua ceremonia e publikimit të Indexit LGBTIQ, një indeks i publikuar për të dytin vit radhazi bashkë me ndarjen e disa çmimeve për kompanitë më të mira që morën pjesë në këtë Ind...
Piraeus Bank shënon një fitim prej 7 milion € në Tremujorin e dytë 2017
...
Tirana Bank sponsorizon koncertin "Maratona e Këngës"
“Maratona e Këngës”, vijoi mbrëmë rrugëtimin e saj edhe në qytetin e Përmetit. Festa e madhe muzikore e organizuar në qendër të qytetit, përfshiu në atmosferën e saj një numër të madh spektatorësh. Tir...
Tirana Bank sponsorizon koncertin "Maratona e Këngës"
Tirana Bank ishte sponsori kryesor në koncertin “Maratona e Këngës”, organizuar në qendr të Shkodrës në bashkëpunim me Bashkine e qytetit. Ky spektakël, është një festë e madhe muzikore që tërheq audiencën e...
Pagesa e gjobave te Policise se Shtetit dhe asaj Bashkiake, prane sporteleve te Tirana Bank.
Tirana Bank ofron sherbimin e kryerjes se pagesave per arketimin e gjobave dhe kamatevonesave ndaj Policise se Shtetit dhe Policise Bashkiake, jo vetem per Klientet te cilet jane te pajisur me fleten e gjobes, por edhe per Klientet qe nuk jane te pajisur me nje te tille, duke gjeneruar informacion m...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania