Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Njoftime > Maj 2017    
 
Rezultatet e tremujorit të parë 2017 për Tirana Bank

Tirana Bank shënon nje fitim prej 2.3 milion Euro (Para Taksave) për tremujorin e parë të vitit 2017.

Fitimi i Tirana Bank për tremujorin e parë të vitit 2017 ka shënuar nje vlere prej 2.3 milion Euro (Para Taksave) duke reflektuar kështu nje performancë mjaft të fortë të Bankës, e cila qëndron në një nivel shumë më të lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Kështu, ROA (Return on Assets/Kthimi në Asete) shënoi nje vlere prej 1.54% në tremujorin e parë 2017 krahasuar me 0.67% të tremujorit të parë 2016 dhe ROE (Return on Equity/Kthim mbi Kapitalin) shënoi nje vlere prej 8.50% krahasuar me 3.60% për të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Tirana Bank ka tejkaluar me sukses të gjitha kërkesat rregullatore të parashtruara nga Banka e Shqipërisë, sa i përket Kapitalit dhe Likuiditetit. Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalit mbetet në nivelin e 19.24% ndërsa raporti i Likuiditetit është në nivelin e 46%.

Një arritje shumë e rëndësishme e Bankës për këtë tremujor të parë është rënia e volumit te kredisë më probleme, e cila është ulur me rreth 38% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo përpjekje është vetëm një komponent i planit të biznesit me qëllim tërheqjen e bizneseve të reja, hulumtimin e mundësive në treg duke riformatuar edhe bankën në vetvete. “Ne presim një vit të suksesshëm, dhe jo vetëm, në termat e fitimit, menaxhimit të kredisë me probleme dhe treguesve financiare”, komenton Kostas Tsigaras, Drejtori Financiar.

 

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
Pagesa e gjobave te Policise se Shtetit dhe asaj Bashkiake, prane sporteleve te Tirana Bank.
Tirana Bank ofron sherbimin e kryerjes se pagesave per arketimin e gjobave dhe kamatevonesave ndaj Policise se Shtetit dhe Policise Bashkiake, jo vetem per Klientet te cilet jane te pajisur me fleten e gjobes, por edhe per Klientet qe nuk jane te pajisur me nje te tille, duke gjeneruar informacion m...
Tirana Bank kontribuon ne projektin e rendesishem te Bashkise
08/08/2017
Tirana Bank kontribuon ne projektin e rendesishem te Bashkise per rikonstruktimin e kopshtit nr. 17 ne Tirane Kopshti nr. 17 eshte rikonstruktuar teresisht duke pesuar nje transformim te plote si nga ana funksionale e hapesirave te jashtme edhe nga organizimi i hapesirave te brendshme per nje qendr...
Sfidat e tranzicionit drejt SNRF 9
27.07.2017
Brisilda Bala, CFA Drejtore e Departamentit te Administrimit te Rrezikut, TIRANA BANK Kryetare e Komitetit te Administrimit te Rrezikut, AAB   Ky vit filloi per shume prej nesh me diskutime te intensifikuara lidhur me ndermarrjet e nevojshme per kalimin nga standarti i raportimit financiar ...
NJOFTIM PER KLIENTET
I nderuar Klient,   Si rezultat i ndryshimeve teknologjike në sistemin e rrjetit të ATM të Bankës Piraeus në Greqi ju njoftojmë se komisionet për veprimet cash me kartë debiti në këto ATM do të ndryshojnë.   Komisionet e p&eu...
GRUPI PIRAEUS BANK SHPALL PLANIN E TIJ STRATEGJIK 2020: “AXHENDA 2020”
24.05.2017
Piraeus Bank, nën drejtimin e lidershipit të ri, shpall qëllimin për të marrë një hap vendimtar përpara “për të qenë banka më e besuar në Greqi, për të krijuar vlerë për aksionerët, klientët dhe puno...
Tirana Bank i gjendet pranë fëmijëve me nevoja të veçanta në të dëgjuar dhe folur
06.06.2017
Rritje e vetëvlerësimit dhe sigurisë, përballje me stresin dhe eksperiencat traumatike, aktivitet fizik dhe lëvizje të koordinuara, zhvillimi i aftësive konjitive, këto janë bazat e projektit më të ri “Bota e Tingujve”. Një proj...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania