Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Grupi > Profili i Grupit    
 
Profili Korporatës

Profili i Korporatës

KUSH JEMI

Me qendër në Athinë, Greqi, me rreth 17.1 mijë të punësuar në zyrat e 7 vendeve të botës, Grupi Bankar i Pireut ofron një gamë të plotë të produkteve dhe shërbimeve financiare për afërsisht 5.7 milion klientë. Më 30 qershor 2017, totali i aktiveve të grupit arriti në € 73.9 miliardë, kredi neto € 46.4 miliardë dhe depozita të klientëve në € 40.9 miliardë.


E themeluar në vitin 1916, Banka e Pireut operoi si një institucion privat kreditimi për shumë dekada, ndërsa kaloi në pronësi shtetërore për periudhën 1975-1991 deri sa u privatizua në dhjetor 1991. Që atëherë, ajo është rritur me shpejtësi në madhësi dhe aktivitete, duke qenë sot banka udhëheqëse në Greqi me 30% të tregut të kredive dhe 29 % të tregut të depozitave.
 
  Piraeus Bank Group  Qershor 2017 
       Aktive €73.9mld
  Kredi neto €46.4mld  
  Depozita €40.9mld
  Raporti EBA CT1 16,9%
  Degë 896
  Punonjës 17.1m
  Klientë 5.7mn

 

ZHVILLIMI YNË

Së bashku me rritjen e saj organike gjatë dekadave të viteve 1990 - 2000, Banka e Pireut ka bërë një seri lëvizjesh strategjike me qëllim krijimin e një pranie të fortë në tregun e brendshëm. Në vitin 1998, Banka bleu aktivitetet e Chase Manhattan në Greqi, mori në kontroll interesat e Macedonia-Thrace Bank dhe mori në pronësi bankën e specializuar Credit Lyonnais Hellas. Në fillim të vitit 1999, bleu Xiosbank dhe aktivitetet e National Westminster Bank Plc në Greqi. Në qershor 2000, Bank e Pireut mori në pronësi dy bankat e saj komerciale në Greqi (Macedonia-Thrace Bank dhe Xiosbank). Në vitin 2002, Banka e Pireut blen Hellenic Industrial Development Bank (ETBAbank), e cila u morr në pronësi në dhjetor 2003.

Grupi Bankar i Pireut, në zbatim të strategjisë për zgjerim në Evropën Juglindore dhe në pellgun e Mesdheut Lindor, si fillim merr në pronësi Pater Credit Bank në Rumani ( e integruar në Grup në prill të vitit 2000 si "Piraeus Bank Romani SA). Në vitin 2005, merr në pronësi bankën bullgare Eurobank (riemëruar në "Piraeus Bank Bullgari”), duke forcuar praninë e saj 12 vjeçare në Bullgari. Në vitin 2005, hyn në tregun serb duke blerë Atlas Bank (e cila u quajt "Piraeus Bank AD Beograd"). Në vitin 2007, Piraeus Group zgjeroi prezencën ndërkombëtare në Ukrainë, me blerjen e Commerce International Bank (riemëruar në “Piraeus Bank ICB”) dhe në Qipro duke themeluar Piraeus Bank Cyprus nëpërmjet blerjes së rrjetit Arab Bank.

Në vitin 2012, Banka e Pireut siguroi pjesën e "shëndetshme" të Agricultural Bank (aktiveve dhe pasiveve të zgjedhura) dhe GENIKI Bank, një ish-degë e Societe Generale. Në mars 2013, blen operacionet bankare greke të Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank dhe Hellenic Bank. Në qershor 2013, Banka e Pireut merr në pronësi Millennium Bank Greece, degë e BCP-së. Në prill 2015 Banka e Pireut mori në pronësi aktivet e shëndetshëm të Panellinia Bank.Këto transaksione përbëjnë hapa të rëndësishëm në drejtim të ristrukturimit të sistemit bankar grek, ku Banka e Pireut ka marrë pjesë që në fillim si një shtyllë thelbësore.

Banka e Pireut e ka përfunduar me sukses integrimin e të gjitha operacioneve bankare të lartpërmendura gjatë viteve 2012-2015 në sistemin e saj, duke iu ofruar të gjithë klientëve një përvojë unike bankare.

Në dhjetor 2015, Banka e Pireut njoftoi mbulimin e plotë të aksioneve të rritjes së kapitalit në një shumë që arrin në € 2.6 miliardë. Për më tepër, Banka nxjerr obligacionet e konvertueshme kontingjente nën dispozitat e ligjit në favor të HFSF dhe AK 36 / 02.11.2015 në vlerë prej € 2.0 miliard.

Rikapitalizimi i Bankës së Pireut  rriti kapitalin e përgjithshëm të Grupit në € 9.7 miliard në fund të dhjetorit 2016. Rraporti CET-1 i Grupit (pro-forma për operacionet jo të vijueshme të Piraeus Bank Qipro dhe ATE Insurance) në të njëjtën periudhë arriti në 17.0%, ndërsa raporti Common Equity Tier-1 sipas Basel III arriti në 16.2%. Prandaj, raportet aktuale të kapitalit e bëjnë Bankën e Pireut një nga bankat më të mirë kapitalizuara në Evropë.

 

ÇFARË BËJMË

Sot, Banka e Pireut udhëheq një grup kompanish që mbulojnë të gjitha aktivitetet financiare në tregun grek (bankë universale). Banka e Pireut zotëron në veçanti njohuri teknike në fushat e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, bankave bujqësore, kredi konsumatore, hipotekare dhe bankim të gjelbërt, tregjet e kapitalit dhe të investimeve bankare, qera financiare dhe faktorizim. Këto shërbime ofrohen përmes rrjetit kombëtar të grupit prej 639 degëve dhe 1,987 ATM-ve, si dhe përmes rrjetit të tij novator të bankingut elektronik winbank.

Grupi Bankar i Pireut, ka një prani ndërkombëtare të përbërë nga 230 degë të përqendruara kryesisht në Evropën Juglindore dhe Mesdheun Lindor. Në veçanti, Grupi operon në Rumani nëpërmjet Piraeus Bank Rumania me 98 degë, në Bullgari përmes Piraeus Bank Bulgaria me 73 degë, në Shqipëri përmes Tirana Bank me 39 degë, në Serbi me 26 degë të Piraeus Bank Beograd, në Ukrainë me 18 degët e Piraeus Bank ICB,  në Londër dhe Frankfurt me një degë të Piraeus Bank secila.

 

ÇFARË PËRFAQËSOJMË

Grupi Bankar i Pireut ka burime njerëzore me trajnimin dhe përvojën e duhur. Vizioni i Grupit është zhvillimi i vazhdueshëm i një organizate të përgjegjshme me vlera njerëzore, ku çdo punonjës punon me aftësi, frymëzim dhe përkushtim, duke u mbështetur kështu tek larmia e burimeve njerëzore dhe duke krijuar vlerë në çdo veprim. Në përzgjedhjen dhe përdorimin e burimeve njerëzore përdoren kritere dhe metodika objektive, me theks të veçantë tek ofrimi i mundësive të barabarta dhe respekti për njerëzit. Grupi i Pireut investon për trajnimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të 17,088 punonjësve ëe tij, duke përdorur masa dhe metoda novatore. Në të njëjtën kohë ky Grup ka krijuar një mjedis pune ku mbështetet novacioni, shkëmbimi i ideve dhe kreativiteti dhe ku nxitet fryma e punës në ekip. Nëpërmjet sistemeve të veçanta të vlerësimit, Grupi siguron që rezultatet e punonjësve të jenë në përputhje me objektivat e Grupit, duke krijuar kuadrin e nevojshëm për njohjen dhe shpërblimi si në nivel individual ashtu edhe në nivel ekipi. Komunikimi i hapur dhe mbështetja e nevojshme e njerëzve po përmirësohet në shumë fusha të ndryshme dhe aspekte të ndryshme të jetës, duke siguruar që organizata të jetë si “njerëzore, ashtu edhe dinamike”.

Grupi Bankar i Pireut, duke ndërthurur zhvillimin e aktivitetit tregtar me përgjegjësinë sociale, po i fuqizon sistematikisht marrëdheniet me partnerët e tij social përmes aktiviteteve konkrete, me theks të veçantë tek mbrojtja e mjedisit dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore. Ky grup e ka rritur ndjeshëm ekspertizën dhe pjesën e tregut në fushën e shërbimeve bankare ekologjike me degë dhe produkte të dedikuara, duke iu përgjigjur si nevojave të bizneseve ashtu edhe të individëve. Në të njëjtën kohë, Fondacioni Kulturor i Grupit Bankar të Pireut kryen veprimtari kulturore, çka bën pjesë në politikën e këtij grupi për përgjegjësinë sociale të biznesit. Ky grup shfrytëzon një rrjet muzesh tematikë në Greqi, i cili po rritet vazhdimisht dhe ka për synim sjelljen e një standardi të lartë veprimtarie kulturore në zonat rurale të Greqisë në mënyrë të efektshme dhe efikase.

Si një bankë udhëheqëse në Greqi, Grupi Bankar i Pireut merr nisma që mbështetin plane solide biznesi dhe nxisin evolucionin e ekonomisë drejt një modeli zhvillimi të qendrueshëm.

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
Informacion i nevojshëm mbi kredimarrjen në Tirana Bank për klientët Individë
A mund të marr një kredi për shtëpi pranë Tirana Bank? Po, ju mund të merrni një kredi pranë Bankës sonë për blerje/ndërtim/rikonstruksion të një apartamenti, vile apo zyre, për të zhvilluar aktivitetin tuaj. Tirana...
Tirana Bank nderohet me çmim për politikat mbështetëse dhe kundër diskriminimit.
Dje në Pallatin e Brigadave u zhvillua ceremonia e publikimit të Indexit LGBTIQ, një indeks i publikuar për të dytin vit radhazi bashkë me ndarjen e disa çmimeve për kompanitë më të mira që morën pjesë në këtë Ind...
Piraeus Bank shënon një fitim prej 7 milion € në Tremujorin e dytë 2017
...
Tirana Bank sponsorizon koncertin "Maratona e Këngës"
“Maratona e Këngës”, vijoi mbrëmë rrugëtimin e saj edhe në qytetin e Përmetit. Festa e madhe muzikore e organizuar në qendër të qytetit, përfshiu në atmosferën e saj një numër të madh spektatorësh. Tir...
Tirana Bank sponsorizon koncertin "Maratona e Këngës"
Tirana Bank ishte sponsori kryesor në koncertin “Maratona e Këngës”, organizuar në qendr të Shkodrës në bashkëpunim me Bashkine e qytetit. Ky spektakël, është një festë e madhe muzikore që tërheq audiencën e...
Pagesa e gjobave te Policise se Shtetit dhe asaj Bashkiake, prane sporteleve te Tirana Bank.
Tirana Bank ofron sherbimin e kryerjes se pagesave per arketimin e gjobave dhe kamatevonesave ndaj Policise se Shtetit dhe Policise Bashkiake, jo vetem per Klientet te cilet jane te pajisur me fleten e gjobes, por edhe per Klientet qe nuk jane te pajisur me nje te tille, duke gjeneruar informacion m...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania