Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Njoftime > Gusht 2018    
 
NJOFTIM

Piraeus Bank S.A. njofton se ka lidhur marrëveshje me Balfin Group dhe Komercijalna Banka, për shitjen e aksioneve të filialit të saj ne Shqipëri, Tirana Bank.

Realizimi i transaksionit ështe i lidhur me zbatimin e disa kushteve të zakonshme, përfshirë aprovimet nga autoritetet rregullative si dhe aprovime të tjera nga autoritetet respektive në Komisionin Europian, Greqi dhe Shqipëri, si dhe Fondi i Stabilitetit Financiar Grek (HFSF).

Vlera e transaksionit është 57.3 milion Euro për 98.83% të aksioneve që Piraeus Bank zotëron në Tirana Bank.

Unicredit veproi si këshilltar ekskluziv financiar i Piraeus për këtë transaksion. Norton Rose veproi si këshilltar ndërkombëtar ligjor i Piraeus dhe Boga & Associates si këshilltar ligjor lokal i Piraeus për këtë transaksion.

Dëshirojmë t'ju informojmë se stafi dhe ekipi drejtues i Tirana Bank mbeten tërësisht të angazhuar për të ofruar shërbim cilësor ndaj klientëve tanë të nderuar.

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania