Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Grupi > Profili i Grupit    
 
Profili Korporatës

Profili i Korporatës

KUSH JEMI

Me qendër në Athinë, me rreth 12.4 mijë të punësuar, Grupi Bankar i Pireut ofron një gamë të plotë të produkteve dhe shërbimeve financiare për afërsisht 5.2 milion klientë në Greqi. Më 30 qershor 2018, totali i aktiveve të grupit arriti në € 55.8 miliardë, kredi neto € 38.7 miliardë dhe depozita të klientëve në € 41.9 miliardë. 
  Piraeus Bank Group  Qershor 2018 
       Aktive €55.8mld
  Kredi neto €38.7mld  
  Depozita €41.9mld
  Degë 574
  Punonjës 12.4m
  Klientë 5.2mn

 

ZHVILLIMI YNË

Banka e Pireut u themelua në vitin 1916. Që atëherë, ajo është rritur me shpejtësi në madhësi dhe aktivitete, duke përfaqësuar sot Bankën kryesore në Greqi me 29% të tregut për sa i përket kredive dhe depozitave.

Së bashku me rritjen e saj organike, Banka e Pireut ka bërë një seri lëvizjesh strategjike me qëllim krijimin e një pranie të fortë në tregun e brendshëm.

Në vitin 1998, Banka bleu aktivitetet e Chase Manhattan në Greqi, mori në kontroll interesat e Macedonia-Thrace Bank dhe mori në pronësi bankën e specializuar Credit Lyonnais Hellas. Në fillim të vitit 1999, bleu Xiosbank dhe aktivitetet e National Westminster Bank Plc në Greqi. Në qershor 2000, Bank e Pireut mori në pronësi dy bankat e saj komerciale në Greqi (Macedonia-Thrace Bank dhe Xiosbank). Në vitin 2002, Banka e Pireut blen Hellenic Industrial Development Bank (ETBAbank), e cila u morr në pronësi në dhjetor 2003.

Në vitin 2012, Banka e Pireut siguroi pjesën e "shëndetshme" të Agricultural Bank (aktiveve dhe pasiveve të zgjedhura) dhe GENIKI Bank, një ish-degë e Societe Generale. Në mars 2013, blen operacionet bankare greke të Bank of Cyprus, Cyprus Popular Bank dhe Hellenic Bank. Në qershor 2013, Banka e Pireut merr në pronësi Millennium Bank Greece, degë e BCP-së. Në prill 2015 Banka e Pireut mori në pronësi aktivet e shëndetshëm të Panellinia Bank.Këto transaksione përbëjnë hapa të rëndësishëm në drejtim të ristrukturimit të sistemit bankar grek, ku Banka e Pireut ka marrë pjesë që në fillim si një shtyllë thelbësore.

Viti 2017 ishte një pikë kritike për Bankën e Pireut. Nga pikëpamja financiare, ky ishte viti që sinjalizoi stabilizimin e performancës financiare të Bankës. Përmirësimi i likuiditetit dhe cilësisë së aktiveve u përshpejtua dhe i u bë i dukshëm në raportet financiare. Në nivel institucional, viti u karakterizua me finalizimin e ndryshimeve në Bordin e Drejtorëve, duke përfshirë anëtarë me ekspertizë financiare ndërkombëtare dhe forcimin e qeverisjes së saj korporative, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe rregullat rregullatore. Në të njëjtën kohë, Piraeus Bank ka rifreskuar menaxhimin e saj të lartë, duke forcuar ekipin drejtues ekzekutiv. Viti 2017 u mbyll me marrjen e detyrës nga Drejtorin ynë i ri Ekzekutiv Z. Christos Megalou, i cili mori detyrën në prill 2017. Kufizimi institucional i Bankës mundëson forcimin e mëtejshëm dhe vazhdimësinë e pandërprerë operacionale në dobi të aksionerëve, klientëve dhe punonjësve tanë.

Tani zotërojmë njohuritë e nevojshme, përvojën dhe vendosmërinë për të adresuar sfidat e sotme dhe për të siguruar që Banka të jetë e pozicionuar mirë për të përmbushur kërkesat e  qeverisjes operacionale dhe të korporatave, të cilat rrjedhin nga praktikat më të mira ndërkombëtare, si dhe nga rekomandimet e ECB-së.

Në fund të tetorit 2017, Banka e Pireut procedoi një emetim 5-vjeçar të obligacioneve të obligacioneve të mbuluara prej 500 milion Euro Çështja u vendos kryesisht privatisht në Bankën Evropiane të investimeve dhe në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Është emetimi i parë i obligacioneve të Bankës së Pireut që u vendos me investitorë.

Kapitali i përgjithshëm i Grupit arriti në 7.3 miliardë euro në fund të qershorit 2018, ndërsa kapitali rregullator i CET-1 ishte 6.6 miliardë euro. Raporti Common Equity Tier-1 i SNRF9 arriti në 14.0% duke ruajtur kështu bazën e tij të fortë të kapitalit.

Banka e Pireut, në kontekstin e planifikimit të saj të biznesit, po përqendrohet në të gjitha potencialet dhe mundësitë për rimëkëmbje. Çështjet kryesore për t'u adresuar për vitin 2018 mbeten: a) përmirësimi i cilësisë së aktiveve, nëpërmjet arritjes së qëndrueshme të menaxhimit aktiv të Ekspozimeve Jo Performuese për të përmbushur angazhimet ndaj Bankës Qendrore Evropiane, b) përmirësimin e likuiditetit nëpërmjet restaurimit gradual të depozitave dhe c) kthimin në profitabilitetin e qëndrueshëm, me përmirësimin e vazhdueshëm të burimeve të të ardhurave dhe efikasitetit operacional. 

Banka është zotuar të luajë një rol udhëheqës në rifillimin dhe zhvillimin e ekonomisë greke duke mbështetur aktivisht aktivitetin ekonomik dhe ekstraverzionin nëpërmjet zgjidhjeve të specializuara dhe të personalizuara dhe shërbime të nivelit të lartë për klientët e saj.

 

ÇFARË BËJMË

Sot, Banka e Pireut udhëheq një grup kompanish që mbulojnë të gjitha aktivitetet financiare në tregun grek (bankë universale). Banka e Pireut zotëron në veçanti njohuri teknike në fushat e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, bankave bujqësore, kredi konsumatore, hipotekare dhe bankim të gjelbërt, tregjet e kapitalit dhe të investimeve bankare, qera financiare dhe faktorizim. Këto shërbime ofrohen përmes rrjetit kombëtar të grupit prej 574 degëve dhe 1'998 ATM-ve, si dhe përmes rrjetit të tij novator të bankingut elektronik winbank.

Banka e Pireut synon të diferencojë veten me ofrimin e standardeve më të larta të shërbimit ndaj klientit, duke përshtatur zgjidhje teknologjike moderne. Në këtë kontekst, u krijua një degë elektronike e njohur si "e-branch", e cila funksionon që nga viti 2016. Ky është një koncept krejtësisht i ri për tregun grek. Banka e Pireut aktualisht ka 5 degë të tilla në të cilat transaksionet kryhen me shpejtësi, komoditet dhe siguri.

 

ÇFARË PËRFAQËSOJMË

Banka e Pireut ka një vizion të përbashkët dhe një mision të vetëm: "të jetë banka më e besuar në Greqi, duke krijuar vlerë për aksionarët, klientët dhe punonjësit e saj". Për të arritur këtë, Banka e Pireut përqendrohet në katër parime kyçe strategjike që janë: fokusi ngaj klientit, llogaridhënia ndaj menaxhimit, kultura e nxitur nga performanca dhe qëndrueshmëria e modelit të saj të biznesit.

Grupi Bankar i Pireut ka burime njerëzore me trajnimin dhe përvojën e duhur. Vizioni i Grupit është zhvillimi i vazhdueshëm i një organizate të përgjegjshme me vlera njerëzore, ku çdo punonjës punon me aftësi, frymëzim dhe përkushtim, duke u mbështetur kështu tek larmia e burimeve njerëzore dhe duke krijuar vlerë në çdo veprim. Në përzgjedhjen dhe përdorimin e burimeve njerëzore përdoren kritere dhe metodika objektive, me theks të veçantë tek ofrimi i mundësive të barabarta dhe respekti për njerëzit. Grupi i Pireut investon për trajnimin dhe zhvillimin e vazhdueshëm të 12,390 punonjësve të tij në Greqi, duke përdorur masa dhe metoda novatore. Në të njëjtën kohë ky Grup ka krijuar një mjedis pune ku mbështetet novacioni, shkëmbimi i ideve dhe kreativiteti dhe ku nxitet fryma e punës në ekip. Nëpërmjet sistemeve të veçanta të vlerësimit, Grupi siguron që rezultatet e punonjësve të jenë në përputhje me objektivat e Grupit, duke krijuar kuadrin e nevojshëm për njohjen dhe shpërblimi si në nivel individual ashtu edhe në nivel ekipi. Komunikimi i hapur dhe mbështetja e nevojshme e njerëzve po përmirësohet në shumë fusha të ndryshme dhe aspekte të ndryshme të jetës, duke siguruar që organizata të jetë si “njerëzore, ashtu edhe dinamike”.

Grupi Bankar i Pireut, duke ndërthurur zhvillimin e aktivitetit tregtar me përgjegjësinë sociale, po i fuqizon sistematikisht marrëdheniet me partnerët e tij social përmes aktiviteteve konkrete, me theks të veçantë tek mbrojtja e mjedisit dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore. Ky grup e ka rritur ndjeshëm ekspertizën dhe pjesën e tregut në fushën e shërbimeve bankare ekologjike me degë dhe produkte të dedikuara, duke iu përgjigjur si nevojave të bizneseve ashtu edhe të individëve. Në të njëjtën kohë, Fondacioni Kulturor i Grupit Bankar të Pireut kryen veprimtari kulturore, çka bën pjesë në politikën e këtij grupi për përgjegjësinë sociale të biznesit. Ky grup shfrytëzon një rrjet muzesh tematikë në Greqi, i cili po rritet vazhdimisht dhe ka për synim sjelljen e një standardi të lartë veprimtarie kulturore në zonat rurale të Greqisë në mënyrë të efektshme dhe efikase.

Si një bankë udhëheqëse në Greqi, Grupi Bankar i Pireut merr nisma që mbështetin plane solide biznesi dhe nxisin evolucionin e ekonomisë drejt një modeli zhvillimi të qendrueshëm.

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
NJOFTIM PER KLIENTET
Të nderuar klientë, Në vijim të kalendarit të Festave Zyrtare të Bankës së Shqipërisë, ju bejme me dije se: Dita e Premte, date 30 Nëntor 2018, do të jetë ditë pushimi për të gjithë degët e Tirana Bank pë...
Shporta ushqimore për familjet në nevojë
Në kuadër të “Ditës botërore kundër urisë”, Tirana Bank në bashkëpunim me Spar Albania dhe me mbështetjen e Kryqit të Kuq Shqiptar, bënë të mundur përgatitjen e 100 shportave me ushqime bazë për familjet...
Kushtet e reja të punës për Biznesin, të cilat hyjnë në fuqi më datë 05.11.2018
Mund të dalloni ndryshimet e theksuara me të verdhë, duke i krahasuar me Kushtet e Punës aktuale....
Punonjësit e Tirana Bank dhurojnë gjak
Çdo pikë ka vlerë! Nën këtë slogan, më datën 10 tetor, punonjësit e Tirana Bank iu bashkuan nismës humanitare të dhurimit të gjakut në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar. Mirënjohje dhe respekt për të gjith&eu...
Takim me stafin e degëve të Rajonit Tiranë - Analiza e rezultateve të Biznesit Retail
Takimi i datës 17 shtator 2018 në mjediset e Mak  Albania Hotel, mblodhi së bashku Divizionin e Retail-it dhe stafin e rrjetit të degëve të Rajonit të Tiranës.  Tematikat kryesore të trajtuara në këtë mbledhje ishin rezultatet e ...
NJOFTIM
Piraeus Bank S.A. njofton se ka lidhur marrëveshje me Balfin Group dhe Komercijalna Banka, për shitjen e aksioneve të filialit të saj ne Shqipëri, Tirana Bank. Realizimi i transaksionit ështe i lidhur me zbatimin e disa kushteve të zakonshme, përfshirë a...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania