Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Publikime >    
 
Publikime
 ...
BANKA e TIRANËS Sh.A (NUIS J61924008V, me seli në Rr. Ibrahim Rugova, KP 2400/1, Tiranë; “Shoqëria”) në përmbushje të detyrimit që rrjedh nga neni 182 i ligjit nr. 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” publikon vendimin për zvogëlimin e kapitalit. Data e publikimit: 19.10.2018
...
 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania