Balfin Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Publikime >    
 
Publikime

 

Raporti Vjetor 2018
BANKA e TIRANËS Sh.A (NUIS J61924008V, me seli në Rr. Ibrahim Rugova, KP 2400/1, Tiranë; “Shoqëria”) në përmbushje të detyrimit që rrjedh nga neni 182 i ligjit nr. 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” publikon vendimin
Raporti Vjetor 2017
Annex Raporti Vjetor 2017
Raporti Vjetor 2016
Raporti Vjetor 2015
Raporti Vjetor 2014
Raporti Vjetor 2013
Raporti Vjetor 2012
Raporti Vjetor 2011
Raporti Vjetor 2010
Raport Vjetor 2009
 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania