Balfin Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Individë > Kreditë    
 
Kredi për Shtëpi

Kredi për Blerje/Ndërtim dhe Rikonstruksion Shtëpie

Monedha : Eur

Miratim brenda 48 orësh.

 

Afati dhe limiti i financimit:

 

 • Afati i shlyerjes është deri në 30 vjet për Blerje/Ndërtim
  dhe deri në 15 vjet për Rikonstruksion
 • Max. i financimit për Blerje/Ndërtim shtëpie është:

           -37,500,000 LEK/300,000 EUR klientë
            Standard/Pagamarrës
           -100,000,000 LEK/800,000 EUR klientë V.I.P.

 • Max. i financimit për Rikonstruksion shtëpie është 25,000,000 LEK/200,000 EUR

 Prone Rezidenciale :

Blerje/Ndertim/Rindertim  Shtepie

                            Normat e Interesit

            ALL

                     EUR

Kliente Pagamarres

Bono Thesari 12M + 1.6%, Min 4%

 EURIBOR 12M + 3.8%,Min 3.8%

Kliente Standard

Bono Thesari 12M + 2%, Min 4%

EURIBOR 12M + 4%, Min 4%

 

Prone Jo Rezidenciale :

 

Blerje/Ndertim/Rindertim  Shtepie

                            Normat e Interesit

            ALL

                     EUR

Kliente Pagamarres

Bono Thesari 12M + 2.6%, Min 5%

 EURIBOR 12M + 4.8%,Min 4.8%

Kliente Standard

Bono Thesari 12M + 3%, Min 5%

  EURIBOR 12M + 5%, Min 5%

Garancia :

Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet, ose
pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.

 

Dokumentacioni i nevojshëm :

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nese keni biznesin tuaj :

         -Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)

         -Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat

 • Dokumentacioni i pronës/kontrata e shit-blerjes
 • Në rast ndërtimi/rikonstruksioni të shtëpisë, kërkohet Leje Ndërtimi dhe/ose preventiv i punimeve

* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

 

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 

 

 

Informacion parakontraktor - Blerje, Ndertim dhe Rikonstruksion
 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
Intervista e znj Brislida Bala, Drejtore e Departamentit të Menaxhimit të Riskut
11.05.2020
Drejtorja e Departamentit të Menaxhimit të Riskut të Tirana Bank, znj. Brisilda Bala, në një intervistë për revistën Monitor ka folur mbi "Sfidat e sektorit Bankar në përballjen me Covid-19"...
Publikim në revistën Monitor
29.04.2020
Drejtorja e Divizionit të Korporatave dhe Anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Tirana Bank, znj.Glenda Kurti, në një intervistë për revistën Monitor ka folur mbi kërkesat nga bizneset e Turizmit dhe Fasonerisë për fondin e Garancisë Sovrane....
PROTOKOLLI I VERDHË I MASAVE HIGJENO SANITARE COVID-19 BANKA/INSTITUCIONE FINANCIARE
29.04.2020
Në zbatim të Protokollit të verdhë të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, Tirana Bank ju informon që po zbaton në mënyrë të përpiktë të gjitha masat-higjeno sanitare të këtij protokolli. Për t...
0 Komision për transfertat me E-Banking
24.04.2020
Të nderuar klientë! Referuar vendimit të miratuar nga Këshilli Mbikëqyres i Bankës së Shqiperisë, Tirana Bank ju mundëson kryerjen e çdo transferte në monedhën Lek nëpërmjet platformës online winbank, pa komision. T...
TIRANA BANK, MBËSHTET MJEKËSINË
24.02.2020
Tirana Bank, vijon të ndjek politikat e saj të CSR në përkrahje të cështjeve më të ndjeshme për vendin. Vecanërisht këtë kohë, kur mjekësia dhe kujdesi shëndetësor në tërësi, është kthyer në...
TIRANA BANK NJOFTON TË GJITHË KLIENTËT BIZNES PËR “PAGEN COVID-19”
16.04.2020
Të nderuar klient,   Me datë 15 Prill 2020, Tirana Bank firmosi me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, Marrëveshjen për Garancinë Sovrane. Kjo garanci do të përdoret për të mbuluar financimin e fondit të pagave për të gj...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
CRS & FATCA Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania