Balfin Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Individë > Kreditë    
 
Kredi për Shtëpi

Kredi për Blerje/Ndërtim dhe Rikonstruksion Shtëpie

Monedha : Eur

Miratim brenda 48 orësh.

 

Afati dhe limiti i financimit:

 

 • Afati i shlyerjes është deri në 30 vjet për Blerje/Ndërtim
  dhe deri në 15 vjet për Rikonstruksion
 • Max. i financimit për Blerje/Ndërtim shtëpie është:

           -37,500,000 LEK/300,000 EUR klientë
            Standard/Pagamarrës
           -100,000,000 LEK/800,000 EUR klientë V.I.P.

 • Max. i financimit për Rikonstruksion shtëpie është 25,000,000 LEK/200,000 EUR

 

Blerje/Ndertim/Rindertim  Shtepie

                            Normat e Interesit

            ALL

                     EUR

Kliente Pagamarres

3.5% fiks vitin e parë, më pas TRIBOR12M + 1.6%, Min 4%

2% fiks vitin e parë,më pas  EURIBOR 12M + 3.8%,Min 3.8%

Kliente Standard

3.5% fiks vitin e parë,më pas TRIBOR12M + 2%, Min 4%

2% fiks vitin e parë, më pas  EURIBOR 12M + 4%, Min 4%

 

Garancia :

Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet, ose
pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.

 

Dokumentacioni i nevojshëm :

 • Kartë identiteti/pasaportë
 • Certifikatë familjare
 • Nëse jeni të punësuar, vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi.
 • Nese keni biznesin tuaj :

         -Certifikata e Regjistrimit të Personit të Tatueshëm (NUIS/NIPT)

         -Certifikatë zyrtare mujore ose vjetore për pagesat

 • Dokumentacioni i pronës/kontrata e shit-blerjes
 • Në rast ndërtimi/rikonstruksioni të shtëpisë, kërkohet Leje Ndërtimi dhe/ose preventiv i punimeve

* Banka mund të kërkojë dokumentacion shtesë nëse e shikon te nevojshëm.

 

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

 

 

 

Informacion parakontraktor për Kredinë Hipotekore
 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
Transferim i Degës Durrës Port
Të nderuar klientë! Dëshirojmë tju vemë në dijeni se duke filluar nga data 17.12.2019, operacionet e degës Durrës Port do të transferohen në mjediset e degës Durrës Plazh.   Për çdo informacion, ju lutem referohuni adres...
Transferim i Degës Qëndrore në Durrës
Të nderuar klientë! Dëshirojmë tju vemë në dijeni se duke filluar nga data 16.12.2019, operacionet e degës Qëndrore në Durrës, do të transferohen në mjediset e degës Durrës Plazh.   Për çdo informacion, ju lute...
Shërbim i reduktuar për shkak të situatës emergjente
Të nderuar klientë! Dëshirojme tju vëmë në dijeni se si rrjedhojë e situatës emergjente të termetit, sot me datë 26.11.2019 degët e Tirana Bank si më poshtë do të jenë përkohesisht të mbyllura deri në një...
Tirana Bank do të ofrojë shërbim dhe ditëve të shtuna.
Kemi kënaqësinë tju njoftojmë se duke filluar nga data 16 Nëntor 2019, Tirana Bank do të ofrojë shërbim për klientët Individë dhe Biznes edhe ditëve të shtuna. Dy Degë të Rajonit të Tiranës që do të ofroj...
Artikulli i Znj. Brisilda Bala në revistën "Bankieri"
Politikat që stimulojnë zgjidhjet jashtëgjyqësore, në kohë dhe në mënyrë të besueshme, janë shndërruar në forma të parapëlqyera, që minimizojnë kostot e lidhura me proceset e trajtimit dhe rikuperimit të k...
Përfundojnë vuajtjet e familjes Poka, Samir Mane dhe Tirana Bank u dhurojnë apartament
Në fund të majit, emisioni “Stop” në TV Klan transmetoi rastin e familjes Poka nga Kukësi me 4 fëmijë jetimë, të cilët jetonin në kushte të tmerrshme ekonomike dhe strehimi në qarkun Veri-Lindor të vendit vetëm me mama...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania