Piraeus Bank Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Individë > Kreditë    
 
Kredi për Shtëpi
Kredi për Blerje/Ndërtim/Rikonstruksion Shtëpie
 
Tirana Bank ju ofron kohën që ju nevojitet!
 
I.Kredi për Blerje /Ndërtim Shtëpie
 
Shuma e financimit:
Min. 5,000 EUR (ekuivalenti në LEK)
Max. 150,000 EUR (ekuivalenti në LEK)
 
Limiti i financimit:
Deri në 70% të vlerës së shtëpisë që do të blihet/ndërtohet.
 
Normat e Interesit jane:
 
LEK (Pagamarres/Standard)
3.5% fiks për Vitin e I
Më pas Tribor 12M + 1.6%, Min 4 %
 
EUR (Pagamarres/Standard)
2% fiks per Vitin e I
Më pas Euribor 12M + 3.7%, Min 3.7%
 
Kohëzgjatja e Kredisë:
Nga 3 deri në 30 vjet 
 
Mënyra e pagesës:
Këste fikse mujore (principal + interes)
 
Garancitë:
Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.
 
II. Kredi për Rikonstruksion banese
 
Limiti i financimit: Deri në 70% të vlerës se kolateralit
 
Kohezgjatja e Kredise: deri ne 15 vjet
 
Garancitë: Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.
 
Normat e interesit ne LEK:
LEK (Pagamarres/Standard)
3.5% fiks për Vitin e I
Më pas Tribor 12M + 1.6%, Min 4 % 
 
Mosha dhe Dokumentacioni
 
Përfituesit: Individët nga mosha 18 vjeç - 68 vjeç në maturimin e kredisë
Kopje e kartës së identitetit/ pasaportë
Çertifikatë familjare 
Vërtetim të ardhurash nga punëdhënësi ose për individë të vetpunësuar nevojiten: kopje e liçensës së biznesit, QKR, Vërtetim nga zyra e Tatimeve
Akti i Hipotekimit 
 
Banka ruan të drejtën të kërkojë dokumentacion shtesë nëse është i nevojshëm.
 
Shënim: Kredia për blerje dhe ndërtim shtëpie ofrohet në monedhën LEK dhe EURO.
 
Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.
Tabelë Përmbledhëse e IR të Kredive për Individë
Info parakontraktore kredi për Blerje, Ndërtim dhe Rikonstruksion shtëpie
 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
NJOFTIM PER KLIENTET
Të nderuar klientë, Në vijim të kalendarit të Festave Zyrtare të Bankës së Shqipërisë, ju bejme me dije se: Dita e Premte, date 30 Nëntor 2018, do të jetë ditë pushimi për të gjithë degët e Tirana Bank pë...
Shporta ushqimore për familjet në nevojë
Në kuadër të “Ditës botërore kundër urisë”, Tirana Bank në bashkëpunim me Spar Albania dhe me mbështetjen e Kryqit të Kuq Shqiptar, bënë të mundur përgatitjen e 100 shportave me ushqime bazë për familjet...
Kushtet e reja të punës për Biznesin, të cilat hyjnë në fuqi më datë 05.11.2018
Mund të dalloni ndryshimet e theksuara me të verdhë, duke i krahasuar me Kushtet e Punës aktuale....
Punonjësit e Tirana Bank dhurojnë gjak
Çdo pikë ka vlerë! Nën këtë slogan, më datën 10 tetor, punonjësit e Tirana Bank iu bashkuan nismës humanitare të dhurimit të gjakut në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Shqiptar. Mirënjohje dhe respekt për të gjith&eu...
Takim me stafin e degëve të Rajonit Tiranë - Analiza e rezultateve të Biznesit Retail
Takimi i datës 17 shtator 2018 në mjediset e Mak  Albania Hotel, mblodhi së bashku Divizionin e Retail-it dhe stafin e rrjetit të degëve të Rajonit të Tiranës.  Tematikat kryesore të trajtuara në këtë mbledhje ishin rezultatet e ...
NJOFTIM
Piraeus Bank S.A. njofton se ka lidhur marrëveshje me Balfin Group dhe Komercijalna Banka, për shitjen e aksioneve të filialit të saj ne Shqipëri, Tirana Bank. Realizimi i transaksionit ështe i lidhur me zbatimin e disa kushteve të zakonshme, përfshirë a...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Degët Grupit & Prania Ndërkombëtare
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania