Balfin Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Individë > Kreditë    
 
Kredi për Emigrantë

KREDI PËR BLERJE/ NDËRTIM/ RIKONSTRUKSION SHTËPIE PËR EMIGRANTË

Kredi për Blerje, Ndërtim dhe Rikonstruksion Shtëpie me normë interesi fikse për vitin e parë 3.5% në Lekë dhe 2% në Euro.

Monedha, afati dhe limiti i financimit:

• Kjo kredi përfitohet në monedhën LEK dhe EUR

• Min i financimit është:
  - 5,000 EUR (ekuivalenti në monedhën LEK) për
  Blerje/Ndërtim Shtëpie
  - 8,000 EUR (ekuivalenti në monedhën LEK) për
  Rikonstruksion Shtëpie

• Max i financimit është:
  - 300,000 EUR (ekuivalenti në monedhën LEK) për
  Blerje/Ndërtim Shtëpie
  - 200,000 EUR (ekuivalenti në monedhën LEK) për
  Rikonstruksion Shtëpie

• Afati i shlyerjes është:
  - 30 vjet për Blerje/Ndërtim Shtëpie
  - 20 vjet për Rikonstruksion Shtëpie

• Normat e interesit:

 

Monedha Blerje/Ndërtim dhe Rikonstruksion Shtëpie
LEK 3.5% Fiks viti i parë, më pas TRIBOR 12M + 2%, MIN 4%
EUR 2% Fiks viti i parë, më pas EURIBOR 12M + 4%, MIN 4%

 

GARANCIA

• Hipotekë e rangut të parë mbi pronën që financohet ose pronë tjetër që plotëson kushtet e Bankës.

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM:

I. Të dhëna personale:
   1.Dokument identifikimi (Fotokopje e Pasaportës/Letërnjoftimit);
   2.Çertifikatë Familjare (origjinale) lëshuar brenda tre muajve të fundit;
   3.Faturë e shërbimeve utilitare të tre muajve të fundit;
   4.Leje e përhershme qëndrimi në vendin ku jeton.

II. Dokumenta mbi kolateralin:
A.Blerje Shtëpie:
   1.Dokumentat e pronës;
   2.Kontratë sipërmarrje;
   3.Vërtetim mbi pagesën e klientit paradhënie tek shitësi.

B.Ndërtim Shtëpie:
   1.Leje Ndërtimi dhe Projekti Teknik;
   2.Kostot totale të projektit të ndërtimit;
   3.Plani financiar i punimeve;
   4.Kontratë sipermarrjeje me kompaninë e ndërtimit (nëse ka);
   5.Dokumentacioni i pronësisë së tokës.

C.Rikonstruksion Shtëpie:
   1.Dokumentat e pronës;
   2.Preventiv punimesh për qëllim rikonstruksion prone;
   3.Vlerësim Punimesh (për shuma mbi 20,000 EUR);
   4.Leje/njoftim nga bashkia për rikonstruksion të pronës.

III.Dokumentat mbi verifikimin e të ardhurave
   1.Leje pune të vlefshme;
   2.Deklarim i taksave i vitit të fundit nëse është i punësuar dhe të dy viteve të fundit nëse ushtron aktivitetin e tij profesional (i vetëpunësuar);
   3.Nxjerrje llogarie individuale apo të biznesit të vitit të fundit dhe vitit aktual;
   4.Kontratë pune dhe/ose konfirmim nga punëdhënësi;
   5.Vërtetim i ambientit te jetesës (kontratë pronësie apo qeraje);
   6.Regjistri i kredisë së vendit ku jeton

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
Përfundojnë vuajtjet e familjes Poka, Samir Mane dhe Tirana Bank u dhurojnë apartament
Në fund të majit, emisioni “Stop” në TV Klan transmetoi rastin e familjes Poka nga Kukësi me 4 fëmijë jetimë, të cilët jetonin në kushte të tmerrshme ekonomike dhe strehimi në qarkun Veri-Lindor të vendit vetëm me mama...
Depozita Afatgjatë me interesin më të mirë
Një e ardhme më e mirë është ne dorën tënde! Kursimi i sotëm është një investim i nesërm. Nëse doni që parave tuaja t’i jepni më tepër vlerë në vend që t’i lini në shtëpi apo t&rsquo...
Artikulli i Z. Dritan Mustafa në revistën "Bankieri"
Tirana Bank do të shfrytëzojë mundësitë e zhvillimit që paraqet tregu vendas, me një përqasje dinamike por edhe të kujdesshme, në drejtim të zgjerimit të portofolit të kreditimit të ekonomisë vendase, duke iu referuar n&...
“Mirë se vjen në shtëpi”, Tirana Bank i mirëpret emigrantët me kushte të favorshme kredie
Gjatë periudhës së verës një pjesë e konsiderueshme e emigrantëve kthehen në atdhe për të kaluar pushimet pranë të afërmve. Shumë prej tyre dëshirojnë të plotësojnë ëndrrën e të pasurit te n...
Pyetësori i Tirana Bank
Në vijim të punës sonë për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimit ndaj klientit, klikoni në linkun e mëposhtëm për të plotësuar një Pyetësor, i cili do të na ndihmojë të jemi më të qar...
Paketa Studentore
            Je student? Zbulo përfitimet e Paketës Studentore “Sukses” Të vendosni se cila është banka e duhur për interesat tuaja është një nga proceset vendimmarrëse që do t&e...
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania