Asistent Specialist - Njësia e Menaxhimit të Faciliteteve/ Departamenti i Pasurive të Paluajtshme ( REO)

Asistent Specialist  -  Njësia e Menaxhimit të Faciliteteve/ Departamenti i Pasurive të Paluajtshme ( REO)

Asistent Specialist - Njësia e Menaxhimit të Faciliteteve/ Departamenti i Pasurive të Paluajtshme ( REO)