Analist i Biznesit Retail- Departamenti i Eksperiencës dhe Zhvillimit të Klientëve

Analist i Biznesit Retail- Departamenti i Eksperiencës dhe Zhvillimit të Klientëve