Balfin Group
Profili Grupi Publikime Kariera Kontakte ASD
 
  English
Individë SME Korporata Kushtet e Punës Rrjeti
    Home > Njoftime > Prill 2019    
 
NJOFTIM PER KLIENTET

Të nderuar klientë,

Për arsye teknike të mirëmbajtjes së sistemeve, veprimet në Platformën winbank mund të kenë momente jo-funksionimi në ditët dhe orarin e mëposhtëm:

  •  13.04.2019 gjatë orarit 02:30 am deri në 04:30 am
  •  14.04.2019 gjatë orarit 02:00 am deri në 04:00 am

 

Ju kërkojmë ndjesë dhe dëshirojmë t’ju sigurojmë që stafi ynë është në gatishmëri, në mënyrë që shërbimi të jenë funksionale sa më shpejt të jetë e mundur.

 

Faleminderit për mirëkuptimin!

 
 
 
 
 
 
 
Njoftime
 
Na ndiq në
 
Profili
Banka Jonë
Rreth Nesh
Transparenca
Marrëdhëniet e Punësimit & Kodi i Sjelljes
Lidhje
Grupi
Publikime
Profili i Grupit
Kariera
Vende Vakante
Politikat e Punësimit
Vizioni dhe Vlerat
Kushtet e Punës
Interesat e Llogarive & Depozitave
Interesat & Kushtet e Kredive per Individe
Kushtet e Punes
Index Rates
Rrjeti
Kontaktet e Degëve
Rrjeti i ATM
Rrjeti i Degëve
 
Privacy Policy Terms of Use Copyright Due Diligence
Built by Impuls
Rr. Ibrahim Rugova, P.O. Box 2400/1, Tirana-Albania