Kryespecialist i Rekrutimit të Talenteve dhe Menaxhimit të Performancës - Departamenti i Burimeve Njerëzore

Kryespecialist i Rekrutimit të Talenteve dhe Menaxhimit të Performancës - Departamenti i Burimeve Njerëzore