Specialist i Marrëdhënieve me Individët, Dega Bilisht

Specialist i Marrëdhënieve me Individët, Dega Bilisht