Back to School - 10% Cash Back

Tirana Bank ofron 10% “Cash Back” për klientët Individë të Tirana Bank të cilët do të kryejnë blerje të artikujve shkollorë me kartat e debitit & kreditit në POS e Tirana Bank të tregtarëve të sepecifikuar më poshtë:

                    Fushata "Back to School” - 10% Cash Back
Kohëzgjatja 01-30 Shtator 2021
Kartat subjekt të fushatës Karta e Debiti & Krediti - për të gjitha profilet e klientëve Individë.
Tipi i transaksioneve Blerje me Kartë vetëm në rrjetin e POS të Tirana Bank dhe vetëm në Tregetarët që shesin artikuj sipas qëllimit të fushatës.
Vlera Cash Back 10% e transaksioneve të kryera me Karta Debiti & Krediti të lëshuara nga Tirana Bank.
Vlera e transaksionit me Kartë Klienti do të rimbursohet për cdo faturë/transaksion me shumë mbi 4,000 Lekë (35 EUR eqv).
Limiti javor Shuma maksimale e rimbursimit javor është 5,000 Lekë.
Përllogaritja e rimbursimit Në baza javore.

 

Shënim!

1.   Banka rezervon të drejtën të zgjasë më tej ose të ndërpresë fushatën në cdo moment përpara përfundimit të saj.

2.   Tregtarët që shesin artikuj shkollor dhe operojnë me POS e Tirana Bank, të cilët do të jenë pjesë e fushatës janë: Adidas & Adidas Outlet, Okaidi, Geox,  Intersport, Prenatal, Jumbo, Megatek.

3.   Rimbursimi prej 10% do jetë për Kartë dhe për faturë mbi 4,000 Lekë. Nëse një klient ka më shumë se një kartë, atëherë do jetë përfitues në të dy kartat për vlerën e shpenzuar respektivisht.

4.   Në rast se totali i blerjeve javore është mbi 50,000 Lek, klientët do të jenë përfitues të shumës maksimale 5,000 Lekë në javë.

5.  Për shumat e rimbursuara, Banka mban në burim vlerën e tatimit mbi të ardhurat në masën sikurse është parashikuar në ligjin e aplikueshëm për “Tatimin mbi të ardhurat”.