Loan Calculator

Llogaritësi i kredisë

Zgjidh valutën në të cilën do merrni kredinë

Lloji i kredisë

ALL
vite

Norma
e Interesit të Kredisë
0

Kësti mujor
0 ALL *

* Shifrat e paraqitura janë indikative
* Ky perllogaritës shërben vetëm për informacion dhe nuk përmban asnjë detyrim

Example only for illustration:

Home Loan with interest of Treasury Bills (12m) + 3%:

Amount: 2,000,000 ALL
The actual rate of Treasury Bills (12m): 9.24% (This is not thebonds real rate , is just an example)

The nominal rate of interest on the loan: 9.24% + 3% = 12.24% (interest rate depends on the rate of Treasury Bills)
Loan duration: 15 years
Monthly payments for the first year: 24,394 ALL
Effective Interest Rate EIR (annual interest rate including fees): 12.67%

* EIR is calculated based on the nominal interest rate, after taking into account all the mandatory credit costs (as mentioned in the loan contract)