Accounts

Current Account

It is an open, functional type of account that provides..

Long Term Deposit

If you are interested in earning higher income from your savings...

Services

Payments

A variety of payment methods, which facilitate and speed up everyday operations for everyone...

Deposits

Upfront Time Deposit

If you wish to earn the interest of your deposit in advance....

Junior Time Deposit

Are you interested in saving for your child's future? In Tirana Bank we care for..

Loans

Housing Loan

Housing Loan for Purchase or Construction and Land Purchase

Unsecured Consumer Loan

Unsecured Consumer Loan for personal needs..

Cards

Visa Gold Credit Card

Tirana Bank VISA Gold credit card is designed to offer high standards, prestige and extra flexibility...

Online Banking

Check and use your account anytime, anywhere.

TiBank

Safe actions

Online Banking knows the importance of electronic transaction security so it takes every precaution to offer it to you.

Learn more

Online Mobile Banking application

You can download Online Banking Mobile App in app store (iphone) or google play

Learn more

ATM NETWORK

Name

    Adress

      I/e nderuar Klient, Bazuar në ligjin nr 4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas standartit të Përbashkët të Raportimit –CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët e Bankës sonë, për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore. Për më shumë, detaje rreth kërkesave të këtij ligji, ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit në seksionin CRS & FATCA. Faleminderit për mirëkuptimin!