Llogaria Kursimet e Mia

Është një llogari pa afat kohor, në të cilën klientët Individë mund të depozitojnë fondet e tyre me qëllim kursimi, të përfitojnë interes dhe kanë mundësi të përdorin kursimet e tyre në çdo moment.

Hapni një Llogari “Kursimet e Mia” dhe përfitioni:

-  Zero komision mirëmbajtje mujore;

-  Interesa që kreditohen në llogarinë tuaj çdo muaj;

-  Fonde të lira në çdo moment;

 

  • Karakteristikat e llogarisë Kursimet e Mia!

-  Vlera fillestare: 30,000 LEK, 300 EUR, 300 USD

-  Depozitim dhe tërheqje cash

-  Transferta në mbërritje

-  Transferta fondesh brenda llogarive tuaja

-  Pagesa nga palët e treta         

-  Urdhër pagese (për kreditimin e llogarisë)

Informim për balancën e llogarisë nëpërmjet: Degëve të Tirana Bank, Kujdesit ndaj Klientit 24/7, Platformës Elektronike TiBank dhe Nxjerrjes se Llogarise.

 

*Interesi në llogarinë “Kursimet e Mia” llogaritet mbi balancën më të ulët të muajit.