Tirana Bank ofron për të gjithë klientët të cilët marrin pensionin nga Instituti i Sigurimeve Shoqerore, Paketën e Pensionit, e cila  është një kombinim produktesh dhe shërbimesh me shumë përfitim, fleksibilitet dhe komoditet.


Llogaria e pensionit ju ofron akses të plotë të fondeve në çdo kohë si dhe ju ofron përfitimet e mëposhtme:

 • Llogari pa komision mujor mirëmbajtje;
 • Pagesa e të gjitha shërbimeve utilitare pa komision;
 • Pagesa periodike pa komision;
 • Shërbim “Debitim Direkt” pa komision;
 • Pa komision për depozitime dhe tërheqje;
 • Mbyllje llogarie pa komision.

Kartë Debiti VISA me te cilën pajiseni në moment në çdo degë me hapjen e llogarisë së pensionit duke përfituar:   

 • Limit i lartë ditor për tërheqje cash dhe blerje 75,000 Lek;
  Pa komision shërbimi vjetor mirëmbajtje;
  Pa komision për tërheqje cash në rrjetin e ATM-ve të Tirana Bank;
  Pa komision për të gjitha blerjet në POS brenda Shqipërisë;
  Siguri e plotë përdorimi me teknologjinë Chip & PIN;
  3 vjet vlefshmëria për kartën e parë dhe më pas për 5 vjet, rinovim automatik pa komision;
  Mundësi ndryshimi PIN në ATM-të e Tirana Bank.

Platforma TiBank – Pa komision

 • Web Banking, Banka nëpërmjet kompjuterit tuaj personal (PC / Mac);
 • Mobile Banking, komoditeti i kryerjes së veprimeve bankare nëpërmjet telefonit tuaj cellular.


Investim i fondeve në depozitë me afat

 • Norma preferenciale (+0.2%) për investimin e fondeve në depozitë me afat si në degë ashtu edhe nëpërmjet platformës online TiBank

Përfitime te tjera

Kupon Extra me vlerën 500 LEK për çdo nivel pikësh të arritur nga Ju, të cilin mund ta shpenzoni sipas dëshirës suaj në dyqanet: SPAR, JUMBO, FGA dhe NEPTUN;

Ju mund të pajiseni me produkte dhe shërbime të tjera të bankës si: Kartë Krediti Visa Co- Branded, Kredi Konsumatore e Pasiguruar etj.

Paketa e Pagës

Tirana Bank, ofron për të gjithë klientët të cilët marrin pagën pranë saj, Paketën e Pagës, që është një kombinim produktesh dhe shërbimesh me më shumë përfitim, fleksibilitet, dhe komoditet.


Llogaria e pagës ju ofron akses të plotë të fondeve në çdo kohë si dhe ju lejon të kryeni çdo lloj transaksioni, me përfitimet e mëposhtme:

 • Interes preferencial
 • Pagesa e të gjitha shërbimeve utilitare pa komision
 • Pa komision për depozitime dhe tërheqje
 • Transferta brenda dhe jashtë vendit

 

Karte Debiti VISA me te cilen pajiseni ne moment ne cdo dege me hapjen e llogarise se pages duke perfituar:   

 • Limit i larte ditor per terheqje cash dhe blerje 75,000 Lek;
 • Pa komision per terheqje cash ne rrjetin e ATM-ve te Tirana Bank;
 • Pa komision per te gjitha blerjet ne POS brenda Shqiperise;
 • Mundesi lidhje e kartes me disa llogari ne monedhen Lek dhe Euro;  
 • Siguri e plote perdorimi me teknologjine Chip & Pin
 • 3 vjet vlefshmeria per karten e pare dhe me pas per 5 vjet, rinovim automatik pa komision
 • Mundesi ndryshimi PIN ne ATM-te e Tirana Bank

 

Karte Krediti VISA CLASSIC qe mund ta perdorni sipas deshires dhe nevojave  brenda dhe jashte vendit:

 • Limit krediti deri ne 5,000 EUR
 • Norme interesi konkuruese
 • Terheqje cash deri ne 30% te limitit te papardorur te kartes
 • Pa komision per te gjitha blerjet ne Pikat e shitjes (POS) dhe Internet;
 • Pagese minimale mujore shume e favorshme
 • Siguri e larte perdorimi me teknologjine Chip and Pin 
 • Informacion online falas per faturen mujore dhe veprimet e kryera me karte;
 • Siguri Maksimale, permesnjoftimit ne kohe reale nepermjet SMS / E-mail per cdo transaksion te kryer,

Platforma TiBank – Falas

 • Web Banking, Banka nëpërmjet kompjuterit tuaj personal (PC / Mac)
 • Mobile Banking, komoditeti i kryerjes së veprimeve bankare nëpërmjet telefonit tuaj celular

Overdraft është paradhënia mbi pagën e cila ju ofrohet direkt në llogarinë e pagës, me limit deri në 3 (tre) paga mujore neto, me përfitimet:

 • Pa komision mirëmbajtje
 • Pa komision disbursimi
 • Interesa konkuruese të cilat aplikohen vetëm mbi pjesën e përdorur të limitit
 • Tërheqje “cash” pranë bankomateve (ATM) 24 orë në 7 ditë, deri në limitin e aprovuar


Kredi Konsumatore e Pasiguruar - financim për plotësimin e nevojave të ndryshme konsumatore me:

 •  Interesa preferenciale për pagamarrës të Institucioneve Publike
 •  Shumë financimi deri në 1,500,000 Lekë
 •  Deri në 400,000 Lekë pa garantor
 •  Afat shlyerje deri në 84 muaj
 •  Pa kolateral


 Kredi Hiptotekore me norma interesi dhe komision administrimi preferenciale:

 •  Blerje/Ndërtim Shtëpie
 •  Rikonstruksion Shtëpie

Kredi Kredi Për Çdo Dëshirë me norma interesi dhe komision administrimi preferenciale


Paketa e Pagës ofrohet me komision mujor mirëmbajtje 125 LEK/ 1 EUR/ 1 USD

Informacion Parakontraktor për Overdraftin

Tani, Banka më pranë shkollës!

Tirana Bank vjen  pranë studentëve me Paketën Studentore, e cila ofron produkte dhe shërbime bankare të ideuara posaçërisht për studentë, me shumë përfitime, lehtësi, komoditet si dhe duke sjellë Bankën më pranë Shkollës!

 

-  Llogari Studentore

-  Kartë Debiti Visa 

-  Shërbime Transfertash

-  Platforma TiBank-  Mundësi Kreditimi

 

Paketa Studentore ofrohet me komision mirëmbajtje prej 50 LEK në muaj.

 

Paketa Studentore  përmban produktet dhe shërbimet e mëposhtme:

 • Llogari Studentore

-  Pa komision për celje llogarie

-  Pa komision për depozitime “Cash” nga palë të treta

-  Pa komision për urdhër pagesa

-  Pagesa të shërbimeve utilitare falas

 

 • Kartë Debiti VISA

-  Pa komision për të gjitha blerjet në POS brenda vendit

-  Pa komision për tërheqjet ‘’Cash’’ në ATM të Tirana Bank

-  Mundësi për të lidhur kartën me më shumë se një llogari ne monedhat LEK dhe EUR

 

 • Kartë Krediti VISA Classic

- Karte Krediti shtesë, nëse prindi është i pajisur me Kartë Krediti në Tirana Bank.

 

• Shërbimi i transfertave

-  Për studentë ofrohet 50% zbritje mbi komisionin standart

 

• Platforma TiBank

-  Pa komision regjistrimi dhe mirëmbajtje


- Akses pa limit - nga çdo vend, në çdo kohë (24/7)


- Praktik dhe i Sigurtë - mjafton një telefon, një kompjuter, një tablet apo një smartphone për të kryer veprime bankare në mënyrë të sigurtë në çdo kohë


- Mundësi Kreditimi për të mbështetur nevojat e studentëve për tarifën e shkollimit apo shpenzime dhe nevoja të tjera për këtë qëllim, si dhe mundësi për të paguar vetëm interesat e kredisë për një periudhë nga 12 - 48 muaj dhe këste normale pas kësaj periudhe.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68

Informacion parakontraktor për Kredinë Studentore të Siguruar Informacion parakontraktor për Kredinë Studentore të Pasiguruar