TiBank është shërbimi elektronik, që ju mundëson kryerjen e veprimeve me sigurinë më të lartë të teknologjisë elektronike bankare, kudo që ndodheni nëpërmjet:

 • Internet Banking 
 • Mobile Banking 

 

Internet Banking

Veprimet bankare vetëm me një ”klik”!

Tirana Bank ju ofron mundësinë për të realizuar vetë Ju, veprimet bankare qe ju nevojiten, duke përdorur shërbimin elektronik bankar “TiBank - Internet Banking”. Me këtë shërbim nuk është më e nevojshme që ju të vini pranë Bankës, këtë herë është Banka që vjen pranë jush, në shtëpinë tuaj, zyrën apo kudo që ju ndodheni.

Vetëm me një“Klik”

Logohuni në platformën TiBank, në faqen zyrtare të bankës, dhe në kohë reale do të informoheni mbi:

 • Balancën dhe lëvizjet e llogarisë tuaj
 • Urdhërpagesat periodike
 • Gjendjen e kartave tuaja të debitit dhe kreditit
 • Kreditë tuaja konsumatore dhe kreditë për shtëpi (mbetjet që duhen paguar, datat e pagesave, shuma e kësteve)
 • Detajet e Depozitës tuaj me afat ose Hapni nje Depozitë të re
 • Gjithashtu, ju mund të printoni në cdo kohë lëvizjet e llogarisë apo faturën e kartës tuaj të kreditit
 • Vendndodhjen me të afërt të ATM-se dhe degëve të Tirana Bank

 

Doni të kryeni pagesa apo transferta?

Nuk është e nevojshme të drejtoheni në Degë, tani mund të kryeni nga Online Banking thjeshtë dhe shpejtë:

 • Pagesën e Kartës së Kreditit apo këstet e Kredisë në Tirana Bank
 • Transferta midis llogarive personale
 • Transferta në cdo llogari në Tirana Bank
 • Transferta në cdo bankë brenda apo jashtë Shqiperisë
 • Kryeni pagesat e faturave utilitare
 • Mobile TopUp dhe aktivizim oferte

 

Funksionalitete të tjera:

 • Krijimi i Depozitave me Afat në kohë reale, direkt nga platforma TiBank;
 • Krijimi i urdhër-pagesave periodike
 • Menaxhimi i Financave Personale

                 Kategorizimi i transaksioneve sipas rregullave automatike të  parapërcaktuara nga klienti

                 Menaxhimi dhe monitorimi i buxhetit personal

                 Krijimi i planeve të kursimit për qëllime të ndryshme

 • Bllokim zhbllokim karte
 • Siguri e zgjeruar dhe mundësia për të zgjedhur mënyrën e identifikimit dhe konfirmimin e transaksioneve:

                 Me fjalëkalim statik dhe OTP nga SMS

                 Me kod QR

                 Me pattern

                 Me shenjë Gishti

                 Me skanim të fytyrës

 • Kutia Postare (Maibox) – ku ju mund të komunikoni me bankën direkt në platformën TiBank.
 • Dashboard – Organizuar në Widgets, që ku ju vendosni vetë se cfarë doni t'ju shfaqet në Home Page.

 

TiBank është shërbimi elektronik, që ju mundëson kryerjen e veprimeve me sigurinë më të lartë të teknologjisë elektronike bankare, kudo që ndodheni nëpërmjet:

 • Internet Banking 
 • Mobile Banking 


Mobile Banking

Veprimet bankare nga celulari juaj!

TiBank - Mobile Banking ju sjell llogaritë tuaja, kartat dhe depozitat në ekranin e aparatit tuaj celular. Ju mund të regjistroheni dhe të lidheni me këtë shërbim nga çdo Degë te Tirana Bank në të gjithë Shqipërinë

Lidhja dhe shërbimet e TiBank - Mobile Banking

Për lidhjen tuaj me këtë shërbim nuk është e nevojshme të bëni ndonjë rregullim shtesë. Shume thjesht:

1. Për të përdorur shërbimin Mobile Banking, majfton të shkarkoni aplikacionin “TiBank” në App-store ose Play-store.

2. Logohuni duke vendosur kodin tuaj PIN dhe në kohe reale do të informoheni mbi:

 • Balancën dhe levizjet e llogarisë tuaj
 • Urdhërpagesat periodike
 • Gjendjen e kartave tuaja të debitit dhe kreditit
 • Kreditë tuaja konsumatore dhe kreditë për shtëpi (mbetjet që duhen paguar, datat e pagesave, shuma e kësteve)
 • Detajet e Depozitës tuaj me afat ose Hapni nje Depozitë të re
 • Gjithashtu, ju mund të printoni në cdo kohë lëvizjet e llogarisë apo faturën e kartës tuaj të kreditit
 • Vendndodhjen me të afërt të ATM-se dhe degëve të Tirana Bank.


Doni të kryeni pagesa apo transferta?

Nuk është e nevojshme të drejtoheni në Degë, tani mund të kryeni nga Online Banking thjeshtë dhe shpejtë:

 

 • Pagesën e Kartës së Kreditit apo këstet e Kredisë në Tirana Bank
 • Transferta midis llogarive personale
 • Transferta në cdo llogari në Tirana Bank
 • Transferta në cdo bankë brenda apo jashtë Shqiperisë
 • Kryeni pagesat e faturave utilitare
 • Mobile TopUp dhe aktivizim oferte

 

Funksionalitete te tjera:

 • Krijimi i Depozitave me Afat ne kohë reale, direkt nga platforma TiBank;
 • Krijimi i urdhër-pagesave periodike
 • Menaxhimi i Financave Personale

             Kategorizimi i transaksioneve sipas rregullave automatike të  parapërcaktuara nga klienti.

             Menaxhimi dhe monitorimi i buxhetit personal.

             Krijimi i planeve të kursimit për qëllime të ndryshme.

 • Bllokim zhbllokim karte
 • Kutia Postare (Maibox) – ku ju mund të komunikoni me bankën direkt në platformen TiBank.
 • Dashboard – Organizuar në Widgets, që ku ju vendosni vetë se cfarë doni t'ju shfaqet në Home Page.