Banka nëpërmjet celularit

TiBank është shërbimi elektronik, që ju mundëson kryerjen e veprimeve me sigurinë më të lartë të teknologjisë elektronike bankare, kudo që ndodheni nëpërmjet:

 • Internet Banking 
 • Mobile Banking 


Mobile Banking

Veprimet bankare nga celulari juaj!

TiBank - Mobile Banking ju sjell llogaritë tuaja, kartat dhe depozitat në ekranin e aparatit tuaj celular. Ju mund të regjistroheni dhe të lidheni me këtë shërbim nga çdo Degë te Tirana Bank në të gjithë Shqipërinë

Lidhja dhe shërbimet e TiBank - Mobile Banking

Për lidhjen tuaj me këtë shërbim nuk është e nevojshme të bëni ndonjë rregullim shtesë. Shume thjesht:

1. Për të përdorur shërbimin Mobile Banking, majfton të shkarkoni aplikacionin “TiBank” në App-store ose Play-store.

2. Logohuni duke vendosur kodin tuaj PIN dhe në kohe reale do të informoheni mbi:

 • Balancën dhe levizjet e llogarisë tuaj
 • Urdhërpagesat periodike
 • Gjendjen e kartave tuaja të debitit dhe kreditit
 • Kreditë tuaja konsumatore dhe kreditë për shtëpi (mbetjet që duhen paguar, datat e pagesave, shuma e kësteve)
 • Detajet e Depozitës tuaj me afat ose Hapni nje Depozitë të re
 • Gjithashtu, ju mund të printoni në cdo kohë lëvizjet e llogarisë apo faturën e kartës tuaj të kreditit
 • Vendndodhjen me të afërt të ATM-se dhe degëve të Tirana Bank.


Doni të kryeni pagesa apo transferta?

Nuk është e nevojshme të drejtoheni në Degë, tani mund të kryeni nga Online Banking thjeshtë dhe shpejtë:

 

 • Pagesën e Kartës së Kreditit apo këstet e Kredisë në Tirana Bank
 • Transferta midis llogarive personale
 • Transferta në cdo llogari në Tirana Bank
 • Transferta në cdo bankë brenda apo jashtë Shqiperisë
 • Kryeni pagesat e faturave utilitare
 • Mobile TopUp dhe aktivizim oferte

 

Funksionalitete te tjera:

 • Krijimi i Depozitave me Afat ne kohë reale, direkt nga platforma TiBank;
 • Krijimi i urdhër-pagesave periodike
 • Menaxhimi i Financave Personale

             Kategorizimi i transaksioneve sipas rregullave automatike të  parapërcaktuara nga klienti.

             Menaxhimi dhe monitorimi i buxhetit personal.

             Krijimi i planeve të kursimit për qëllime të ndryshme.

 • Bllokim zhbllokim karte
 • Kutia Postare (Maibox) – ku ju mund të komunikoni me bankën direkt në platformen TiBank.
 • Dashboard – Organizuar në Widgets, që ku ju vendosni vetë se cfarë doni t'ju shfaqet në Home Page.