Shërbimi i sigurisë 3D (3D Secure) është një proces i cili ofron më tepër siguri gjatë përdorimit të kartës tuaj për blerje në Internet, duke parandaluar në këtë mënyrë përdorimin e paautorizuar të saj.

Për të përfituar nga ky shërbim, ju duhet të keni të regjistruar në bankë numrin e saktë të telefonit celular.

Kur ju të përdorni kartën tuaj në faqet e internetit që janë të autorizuara të përdorin shërbimin 3D Secure, pasi të zgjidhni mënyrën e pagesës dhe të plotësoni të dhënat e sakta të kartës tuaj, do të shfaqet një dritare tjetër ku do ju kërkohet një fjalëkalim një-përdorimësh për të verifikuar blerjen tuaj.

Ndërkohë, në numrin tuaj të telefonit që keni regjistruar pranë Tirana Bank, do ju dërgohet automatikisht kodi i sigurisë 3D (fjalëkalimi një-perdorimësh), të cilin duhet ta vendosni në dritaren e kërkuar. Është shumë e rëndësishme, që numri juaj në sistemin e Bankës të jetë i saktë që transaksioni të kryhet me sukses.  

Për të përfunduar me sukses blerjen në Internet ju lutem të ndiqni hapat e mëposhtëm:

 • Në faqet e Internetit ku jeni duke kryer pagesën plotësoni të dhënat e kartës tuaj dhe zgjidhni “Paguaj”, në këtë moment do ju shfaqet një faqe tjetër.
 • Në numrin e telefonit tuaj, të regjistruar në Bankë, do të mbërrijë kodi i ri i sigurisë 3D.
 • Përpara se të konfirmoni veprimin, kontrolloni në SMS-në e mbërritur në numrin e telefonit tuaj detajet: shumën, numrin e kartës dhe emrin e tregtarit.
 • Nëse detajet përputhen me veprimin që po kryeni, konfirmojeni transaksionin duke vendour saktë në hapsirën e kërkuar kodin e sigurisë 3D.

Për të kuptuar nëse tregtari ku po kryeni blerjen online e ofron shërbimin 3D Secured, ju duhet të kontrolloni në faqen e tij për logon “Verified by VISA” ose “VISA Secure”. Nëse faqja e ka këtë logo, tregtari e ofron shërbimin e sigurisë 3D. 

Banka nëpërmjet Internetit

Online Banking është shërbimi elektronik, që ju mundëson kryerjen e veprimeve me sigurinë më të lartë të teknologjisë elektronike bankare, kudo që ndodheni nëpërmjet:

 • Internet Banking (internet)
 • Mobile Banking (nga ekrani i celularit tuaj)

* Regjistrohuni duke u paraqitur në degën më të afërt të Tirana Bank dhe përfitoni njëherësh të 2 shërbimet e mësipërme.

 

Internet Banking


Veprimet bankare vetëm me një ”klik”!
Tirana Bank ju ofron mundësinë për të realizuar vetë ju, veprimet bankare qe ju nevojiten, duke përdorur shërbimin elektronik bankar “Online Banking- Internet Banking”.

Me këtë shërbim nuk është më e nevojshme që ju të vini pranë Bankës, këtë herë është Banka që vjen pranë jush, në shtëpinë tuaj, zyrën apo kudo që ju ndodheni.

Nëpërmjet internetit, ju mund të kryeni veprimet bankare nga shtëpia apo zyra juaj, duke kursyer kohën dhe lehtësuar jetën tuaj.

Përvoja e klienteve tanë është primare, ndaj ne sigurohemi që ajo të jetë gjithmonë e përkryer.

Suksesi ynë bazohet në një marredhënie transparente mes bankës dhe klientit, ndaj ne përpiqemi të sjellim më të mirën me produktet dhe shërbimet tona.

Me ju në fokus, kemi krijuar TiBank, një platformë inovative, e cila përmbush të gjitha kërkesat tuaja.

Shkarkoje tani dhe përdore pasi të jeni informuar nga banka për kredencialet tuaja.

 


Platforma TiBank ju mundëson të informoheni në kohë reale 24 orë, 7 ditë të javës, për:

 • Balancën dhe lëvizjet e llogarisë suaj
 • Urdhërpagesat periodike
 • Gjendjen e kartave tuaja të debitit dhe kreditit
 • Kreditë tuaja konsumatore dhe kreditë për shtëpi (mbetjet që duhen paguar, datat e pagesave, shuma e kësteve)
 • Detajet e Depozitës tuaj me afat ose Hapni një Depozitë të re;
 • Gjithashtu, ju mund të printoni në cdo kohë lëvizjet e llograisë apo faturën e kartës tuaj të kreditit

Doni të kryeni pagesa apo transferta? Nuk është e nevojshme të drejtoheni në Degë, tani mund të kryeni nga Online Banking thjeshtë dhe shpejt:

 • Pagesën e Kartës së Kreditit apo këstet e Kredisë në Tirana Bank;
 • Transferta midis llogarive personale
 • Transferta në çdo llogari në Tirana Bank
 • Transferta në çdo bankë brenda dhe jashtë Shqipërisë

Bëni pagesat tuaja për:

Kartat e kreditit VISA të Tirana Bank

Shlyerjen e kësteve të kredive

Telefoni celulare – ONE, Vodafone dhe Albtelecom

Faturat Oshe dhe Ukt

 

Kartë Krediti Visa Gold 

Karta e Kreditit Visa Gold e Tirana Bank është një kartë me status të veçantë e krijuar për të ofruar cilësi, standarte më të larta, më shumë prestigj dhe fleksibilitet.

Karakteristikat e Kartës VISA GOLD:

-  Ofrohet në dy monedha Lek dhe Euro

-  Shuma e financimit:

Max: 15,000 EUR / 1,875,000 LEK (e pasiguruar)
Max: 50,000 EUR / 6,250,000 LEK (e siguruar me depozitë me afat)

-  Norma e Interesit: 18%          

-  Pagesa minimale mujore: 7% e limitit të përdorur të kartës 

- Mundësi për të kryer pagesa me këste nga 2-12 muaj për çdo blerje mbi 6,000 LEK / 50 EUR në te gjitha pikat e shitjes (POS) të Tirana Bank;

- 0 komision për të gjitha blerjet në POS dhe Internet;

- Limiti i pagesave pa kontakt: 4,500 LEK;

Përfitimet e Kartës së Kreditit Gold:

-  Sigurim i Udhëtimit falas për ju dhe familjen tuaj për udhëtime të paguara me kartën e kreditit Visa Gold deri në vlerën 100,000 EUR

-  Asistencë e shpejtë në rast të kartës së humbur / vjedhur / dëmtuar me zëvendësim të kartës apo disbursim cash të menjëhershëm.

-  Njoftim falas përmes shërbimit te SMS / E-mail Alert për transaksionet e kryera dhe faturën mujore

-  Informacion online falas me shërbimin TiBank “Karta e Kreditit” për veprimet e kryera me kartë

-  Siguri e lartë me teknologjinë Chip dhe pa Kontakt

-  Interesa dhe komisione konkurruese

-  Deri në 2 karta shtesë për të afërmit tuaj

Shërbimi i “Pagesës me Këste Fikse Mujore”

Shërbimi i “Pagesa me këste fikse mujore” është një shërbim që ju lejon të ndani me këste të barabarta mujore pagesat e kryera me Kartën e Kreditit Visa Gold në të gjitha pikat e shitjes POS të Tirana Bank

Shumë thjesht, në momentin e kryerjes së pagesës, ju mund të përzgjedhni të aktivizoni këtë shërbim direkt në POS, pa qënë nevoja të drejtoheni në një nga degët e Tirana Bank.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi Call Center ne numrat e kontaktit +355 4 22 77 700 (nga telefonat fiks dhe celular) dhe 0800 68 68 (vetëm nga telefonat fiks).

Informacion parakontraktor i Kartës së Kreditit Visa GOLD

Karta e Kreditit Visa Classic Co-Branded

Vetëm në një Kartë - Shumë pikë, Shumë përfitime!

Tirana Bank vjen me një produkt UNIK në treg, “Karta e Kreditit Visa Classic Co-Branded”, një bashkëpunim me programin më të madh të besnikërisë në Shqipëri, HAPPY.

Karta e Kreditit Visa Classic Co-Branded është një limit kredie i krijuar për t’i shërbyer kërkesave dhe dëshirave të klientit në mënyrë të thjeshtë dhe të sigurtë.

Karakteristikat e Kartës se Kreditit Visa Classic Co-Branded:

-  Ofrohet në dy monedha Lek dhe Euro

-  Shuma e financimit:

         Min: 100 EUR / 12,500 LEK

         Max: 5,000 EUR / 625,000 LEK (e pasiguruar)

         Max: 50,000 EUR / 6,250,000 LEK (e siguruar me depozitë me afat)

- Normat e Interesit: 

       Klient Pagamarrës: 18%

       Klient Standart: 20%

       Garanci me Depozitë me afat: 12%

-  Limiti i pagesave pa kontakt: 4,500 LEK;

-  Pagesa minimale mujore: 7% e limitit të përdorur të kartës; 

-  Mundësi për të kryer pagesa me këste nga 2-12 muaj për çdo blerje mbi 6,000 LEK / 50 EUR në pikat e shitjes POS të Tirana Bank;

- 0 komision për të gjitha blerjet në POS dhe Internet;

- Njoftim falas përmes shërbimit të SMS / E-mail Alert për transaksionet e kryera dhe faturën mujore;

- Deri në 2 karta shtesë për të afërmit tuaj

-  Siguri e lartë me teknologjinë Chip dhe pa Kontakt

Përfitimet e Kartës  së Kreditit Visa Classic Co-Branded:

Dy-fish pikë për çdo blerje në dyqanet: SPAR, JUMBO, FGA dhe NEPTUN;
Kupon Extra me vlerën 500 LEK për çdo nivel pikësh të arritur nga Ju, të cilin mund ta shpenzoni sipas dëshirës suaj në dyqanet e lartpërmendura;
Oferta të personalizuara për blerjet tuaja;
Pikë BONUS për evente speciale.

Shërbimi i “Pagesës me Këste Fikse Mujore”

Shërbimi i “Pagesa me këste fikse mujore” është një shërbim që ju lejon të ndani me këste të barabarta mujore pagesat e kryera me Kartën e Kreditit Visa Classic Co-Branded në të gjitha pikat e shitjes POS të Tirana Bank.

Shumë thjesht, në momentin e kryerjes së pagesës, ju mund të perzgjedhni të aktivizoni këtë shërbim direkt në POS, pa qënë nevoja të drejtoheni në një nga degët e Tirana Bank.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi Call Center ne numrat e kontaktit +355 4 22 77 700 (nga telefonat fiks dhe celular) dhe 0800 68 68 (vetem nga telefonat fiks).

 

Informacion Parakontraktor I Kartës së Kreditit Visa Classic

Nëse dëshironi të pajiseni me kartën e kreditit Co-Branded dhe të shpërbleheni për blerjet tuaja, lutemi vendosni të dhënat tuaja personale për t'u kontaktuar nga stafi i Tirana Bank.

Jeni klient i Tirana Bank?

“Garantojmë që të dhënat që mblidhen nëpërmjet këtij aplikacioni do të përpunohen në përputhje me Ligjin Nr.9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” i ndryshuar si dhe akteve ligjore dhe nënligjore të dala në zbatim të tij dhe vetem per procesin e para aplikimit per kredine bankare konsumatore per karten e kreditit Co-branded. Ju në cilësinë e subjektit të të dhënave gëzoni të gjitha të drejtat e parashikuara në ligj (të drejten për akses si dhe të drejtën për të kërkuar bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave pa pagesë) dhe të dhënat tuaja do të trajtohen në përputhje me Njoftimin e Mbrojtjes se te Dhenave Personale të Tirana Bank publikuar në faqen e saj zyrtare te internetit (https://www.tiranabank.al/c/65/privacy-policy)