Bordi Drejtues:

 • Steven Grunerud – Kryetar
 • Pericles Drougkas – Zv/Kryetar
 • Dritan Mustafa - Anëtar
 • Ernst Welteke - Anëtar
 • Hubert de Saint Jean - Anëtar

Komiteti Drejtues:

 • Dritan Mustafa - Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
 • Eralda Tafaj Gurga  - Drejtuese e Operacioneve
 • Manjola Capo - Drejtore e Divizionit të Kredisë
 • Elona Gjipali -  Drejtore e Divizionit të Rekuperimit Bankar
 • Elvira Kapoli - Drejtuese Financiare
 • Lila Canaj - Drejtuese e Retail-it
 • Glenda Kurti - Drejtore e Divizionit të Korporatave
Biografi e Komitetit Drejtues