Bordi Drejtues:

 • Steven Grunerud - Kryetar
 • Dritan Mustafa - Anëtar
 • Ernst Welteke - Anëtar
 • Hubert de Saint Jean - Anëtar
 • Pericles Drougkas - Anëtar

Komiteti Drejtues:

 • Dritan Mustafa - Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
 • Eralda Tafaj Gurga  - Drejtuese e Operacioneve
 • Manjola Capo - Drejtore e Divizionit të Kredisë
 • Elona Gjipali -  Drejtore e Divizionit të Rekuperimit Bankar
 • Elvira Kapoli - Drejtuese Financiare
 • Lila Canaj - Drejtuese e Retail-it
 • Glenda Kurti - Drejtore e Divizionit të Korporatave

Kontakte të tjera zyrtare:

 • Najada Xhaxha - Drejtore e Shërbimeve Back Office
 • Suela Dhima - Drejtore e Departamentit të Përputhshmërisë
 • Ela Mulla Puka - Drejtore e Departamentit Marketing, PR dhe Communication
 • Nevila Gega - Drejtore e Shërbimeve Mbështetëse
 • Idlir Mezini - Drejtor i Departamentit të SME-ve
 • Grela Koci - Drejtore e Departamenit Ligjor
 • Brisilda Bala - Drejtore e Departamentit të Menaxhimit të Riskut
 • Daniela Hoxha - Drejtore e Departamentit të Kontrollit
Biografi e Komitetit Drejtues