Treguesit Financiar T3 2022 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T3 2022 Përmbledhje e Politikave të Rëndësishme kontabël T2 2022 Treguesit financiar T2 2022 Treguesit financiar T1 2022 -të rishikuara Përmbledhje e Politikave të Rëndësishsme kontabël T2 Treguesit financiar T1 2022 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T1 2022 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T4 2021 Treguesit Financiar T4 2021 Treguesit financiarë T3 2021 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T3 2021 Treguesit Financiarë T2 2021 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T2 2021 Treguesit Financiarë T1 2021 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T1 2021 Treguesit Financiarë T4 2020 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T4 2020 Treguesit Financiarë T3 2020 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T3 2020 Treguesit Financiarë T2 2020 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T2 2020 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T1 2020 Treguesit Financiarë T1 2020 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T4 2019 Treguesit Financiarë T4 2019 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T3 2019 Treguesit Financiarë T3 2019 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T2 2019 Treguesit Financiarë T2 2019 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T1 2019 Treguesit Financiarë T1 2019 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T4 2018 Treguesit Financiarë T4 2018 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T3 2018 Treguesit Financiarë T3 2018 Notice of convocation to EGS Add.28.9.2018 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T2 2018 Treguesit Financiarë T2 2018 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T1 2018 Treguesit Financiarë T1 2018 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T4 2017 Treguesit Financiarë T4 2017 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T3 Treguesit Financiarë T3 2017 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T2 Treguesit Financiarë T2 2017 Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël T1 Treguesit Financiarë T1 2017 Treguesit Financiarë T4 2016 Treguesit Financiarë T3 2016 Treguesit Financiarë T2 2016 Treguesit Financiarë T1 2016 Treguesit Financiarë T4 2015 Treguesit Financiarë T3 2015 Raporte Financiare Periodike - Shtator 2015 Raporte Financiare Periodike Qershor 2015 Raporte Financiare Periodike - Mars 2015 Raporte Financiare Periodike - Dhjetor 2014 Raporte Financiare Periodike - Shtator 2014 Raporte Financiare Periodike Qershor 2014 Raporte Financiare Periodike - Mars 2014 Raporte Financiare Periodike - Dhjetor 2013 Raporte Financiare Periodike - Shtator 2013 Raporte Financiare Periodike - Qershor 2013 Raporte Financiare Periodike - Mars 2013 Raporte Financiare Periodike - Dhjetor 2012 Raporte Financiare Periodike - Shtator 2012 Raporte Financiare Periodike - Qershor 2012 Raporte financiare periodike - Mars 2012