Llogari

Llogari Rrjedhëse

Është një llogari e hapur e cila ju mundëson akses të ..

Llogaria kursimet e mia

Është një llogari pa afat kohor, në të cilën klientët Individë mund të depozitojnë...

Shërbime

Pagesa

Është një llogari pa afat kohor, në të cilën klientët Individë mund të depozitojnë...

Depozita

Depozita Upfront

Nëse dëshironi të përfitoni
Klikoni ketu

Depozita Junior

Interesoheni për të siguruar të ardhmen e fëmijës tuaj? Ne në

Kredi

Kredi për shtëpi

Kredi për Blerje, Ndërtim ose Rikonstruksion Shtëpie

Kredi Konsumatore e Pasiguruar

Kredi Konsumatore e Pasiguruar Financim për plotësimin e nevojave

Kartat

Kartë Krediti VISA Gold

Një hap më afër plotësimit të dëshirave tuaja! Karta e kreditit VISA Classic është një limit krediti ..

Online Banking

Kontrolloni dhe përdorni llogarinë tuaj në çdo kohë, kudo.

TiBank

RRJETI I DEGЁVE DHE ATM

I/e nderuar Klient, Bazuar në ligjin nr 4/2020 “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, sipas standartit të Përbashkët të Raportimit –CRS, jeni të lutur të paraqiteni në një nga degët e Bankës sonë, për të plotësuar Formularin e Vetëdeklarimit me të dhënat tuaja personale tatimore. Për më shumë, detaje rreth kërkesave të këtij ligji, ju lutem vizitoni faqen tonë të internetit në seksionin CRS & FATCA. Faleminderit për mirëkuptimin!