Është një llogari pa afat kohor, në të cilën klientët Individë mund të depozitojnë fondet e tyre me qëllim kursimi, të përfitojnë interes dhe kanë mundësi të përdorin kursimet e tyre në çdo moment.

Hapni një Llogari “Kursimet e Mia” dhe përfitioni:

-  Zero komision mirëmbajtje mujore;

-  Interesa që kreditohen në llogarinë tuaj çdo muaj;

-  Fonde të lira në çdo moment;

 

 • Karakteristikat e llogarisë Kursimet e Mia!

-  Vlera fillestare: 30,000 LEK, 300 EUR, 300 USD

-  Depozitim dhe tërheqje cash

-  Transferta në mbërritje

-  Transferta fondesh brenda llogarive tuaja

-  Pagesa nga palët e treta         

-  Urdhër pagese (për kreditimin e llogarisë)

Informim për balancën e llogarisë nëpërmjet: Degëve të Tirana Bank, Kujdesit ndaj Klientit 24/7, Platformës Elektronike Winbank dhe Nxjerrjes se Llogarise.

 

*Interesi në llogarinë “Kursimet e Mia” llogaritet mbi balancën më të ulët të muajit.

Është një llogari e hapur e cila ju mundëson akses të vazhdueshëm të parave tuaja sipas kërkesës si një mjet pagesash mjaft i dobishëm.

Nëse kërkoni fleksibilitet dhe disponueshmëri të fondeve për të kryer transaksione pa limit, kjo është llogaria që i përshtatet nevojave tuaja. Ajo mund të përdoret gjithashtu si llogari mbështetëse e lidhur me Depozitën tuaj, Kreditë ose Kartat e Kreditit.

Karakteristikat e llogarisë rrjedhese:

 • Monedha: LEK, EUR, USD, GBP, CHF;
 • Pa komision për hapje llogarie;
 • Gjendja minimale në llogari 1.000 LEK, 10 EUR, 10 USD, 10 GBP, 10 CHF;
 • Komision mujor mirëmbajtje llogarie prej 150 LEK, 2 EUR, 2 USD, 2 GBP, 2 CHF;
 • Nxjerrje llogarie një herë në muaj pa komision
 • Kartë debiti “Visa"
 • Pagesë automatike e faturave për shërbimet utilitare (ujë, energji elektrike, telefon)
 • Pagesë automatike e Kartës së Kreditit Tirana Bank ose Kredive nërpërmjet autorizimit periodik, pa komision
 • Pagesa palëve të treta nërpërmjet autorizimit periodik për transfertat e jashtme (qera, taksa, etj)
 • Regjistrim në Tirana Bank Online për:

-  Internet banking

-  Mobile banking

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.