Në përputhje me vendimin e Legjislacionit, për krahasueshmërinë e tarifave të lidhura me llogaritë e pagesave dhe për shërbimin e transferimit të llogarive të pagesave, jeni të lutur ti referoheni materialit bashkangjitur për më shumë detaje.

Faleminderit!

 

Dokument që përmban informacion mbi tarifat

Është një llogari e hapur e cila ju mundëson akses të vazhdueshëm të parave tuaja sipas kërkesës si një mjet pagesash mjaft i dobishëm.

Nëse kërkoni fleksibilitet dhe disponueshmëri të fondeve për të kryer transaksione pa limit, kjo është llogaria që i përshtatet nevojave tuaja. Ajo mund të përdoret gjithashtu si llogari mbështetëse e lidhur me Depozitën tuaj, Kreditë ose Kartat e Kreditit.

Karakteristikat e llogarisë rrjedhese:

 • Monedha: LEK, EUR, USD, GBP, CHF;
 • Pa komision për hapje llogarie;
 • Gjendja minimale në llogari 1.000 LEK, 10 EUR, 10 USD, 10 GBP, 10 CHF;
 • Komision mujor mirëmbajtje llogarie prej 150 LEK, 2 EUR, 2 USD, 2 GBP, 2 CHF;
 • Nxjerrje llogarie një herë në muaj pa komision
 • Kartë debiti “Visa"
 • Pagesë automatike e faturave për shërbimet utilitare (ujë, energji elektrike, telefon)
 • Pagesë automatike e Kartës së Kreditit Tirana Bank ose Kredive nërpërmjet autorizimit periodik, pa komision
 • Pagesa palëve të treta nërpërmjet autorizimit periodik për transfertat e jashtme (qera, taksa, etj)
 • Regjistrim në Tirana Bank Online për:

-  Internet banking

-  Mobile banking

 

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68.

Është një llogari pa afat kohor, në të cilën klientët Individë mund të depozitojnë fondet e tyre me qëllim kursimi, të përfitojnë interes dhe kanë mundësi të përdorin kursimet e tyre në çdo moment.

Hapni një Llogari “Kursimet e Mia” dhe përfitioni:

-  Zero komision mirëmbajtje mujore;

-  Interesa që kreditohen në llogarinë tuaj çdo muaj;

-  Fonde të lira në çdo moment;

 

 • Karakteristikat e llogarisë Kursimet e Mia!

-  Vlera fillestare: 30,000 LEK, 300 EUR, 300 USD

-  Depozitim dhe tërheqje cash

-  Transferta në mbërritje

-  Transferta fondesh brenda llogarive tuaja

-  Pagesa nga palët e treta         

-  Urdhër pagese (për kreditimin e llogarisë)

Informim për balancën e llogarisë nëpërmjet: Degëve të Tirana Bank, Kujdesit ndaj Klientit 24/7, Platformës Elektronike TiBank dhe Nxjerrjes se Llogarise.

 

*Interesi në llogarinë “Kursimet e Mia” llogaritet mbi balancën më të ulët të muajit.