Dokument që përmban Informacion mbi tarifat

Në përputhje me vendimin e Legjislacionit, për krahasueshmërinë e tarifave të lidhura me llogaritë e pagesave dhe për shërbimin e transferimit të llogarive të pagesave, jeni të lutur ti referoheni materialit bashkangjitur për më shumë detaje.

Faleminderit!

 

Dokument që përmban informacion mbi tarifat