Përllogaritje e interesit për depozitat me afat

Përllogaritje e Interesit të Depozitave 
Shuma e depozituar  Periudha në muaj*
1 muaj = 0.08 vjet
2 muaj = 0.17 vjet
3 muaj = 0.25 vjet
4 muaj = 0.33 vjet
5 muaj = 0.42 vjet
6 muaj = 0.50 vjet
7 muaj = 0.58 vjet
8 muaj = 0.67 vjet
9 muaj = 0.75 vjet
10 muaj = 0.83 vjet
11 muaj = 0.92 vjet
Norma vjetore e interesit
Periudha në vite
 
Totali në fund
Interesi total

 

  • *Tabela e periudhës së koeficentëve mujor tregon koeficentin që duhet të jepet në fushën (Periudha në Vite) në bazë të periudhës mujore që do ti mbani paratë në depozitë, p.sh nëse depozita juaj është 3-mujore, në fushën (Periudha në Vite) do të vendosni koeficentin 0.25
  • Për Interesin e Depozitave konsultohuni me tabelën e interesave.
  • Ky përllogaritës shërben vetëm për informacion dhe nuk përbën asnjë detyrim.