Pika e shitjes (POS)

Pika e shitjes (POS) ose pika e blerjes (POP) është koha dhe vendi ku kryhet një transaksion me pakicë.

Gjithashtu është pikë në të cilën një klient bën një pagesë në këmbim të mallrave ose pas marrjes së një shërbimi.

Pas marrjes së pagesës, tregtari lëshon një faturë për transaksionin, e cila zakonisht printohet në çast.