Depozita me Afat

Nëse jeni të interesuar të përfitoni të ardhura më të larta nga kursimet tuaja në mënyrë të sigurt atëherë “Depozita me afat” është produkti i duhur që plotëson nevojat tuaja.

Kjo është një depozitë që ka një interes me normë dhe afat të përcaktuar dhe gjithashtu mund të përdoret si garanci për të marrë një Kredi.

Karakteristikat kryesore te Depozites me afat:

-  Afati: 1, 3, 6, 12 ose 25 muaj

-  Monedha: ALL, EUR, USD, GBP, CHF

-  Shuma minimale e hapjes: ALL 100,000, EUR 1,000, USD 1,000, GBP 1,000, CHF 1,000

-  Interesi i përfituar: në datën e maturimit të depozitës

-  Rritja e shumës së Depozitës para datës së maturimit: E vlefshme për depozitat 1 dhe 3 mujore

-  Rinovim automatik:

 a)  vetem te principalit te depozites me afat

 b)  principalin e depozites dhe interesit te perfituar se bashku

-  Pa komision për celjen e depozitës me afat

-  Pa komision mirëmbajtje apo administrimi

 

Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi falas InfoBank 0800 68 68