Depozita Afatgjatë

Depozita Afatgjatë 

 

Nëse jeni të interesuar të përfitoni të ardhura më të larta nga kursimet tuaja në mënyrë të sigurt atëherë “Depozita afatgjatë” është produkti i duhur që plotëson nevojat tuaja.

Karakteristikat kryesore te Depozitës afatgjatë: 

  • Afati: 3,4,5 vjecare
  • Monedha: ALL, EUR, USD
  • Minimumi i hapjes së depozitës: LEK 100,000; EUR 1,000; USD 1,000
  • Pagesë vjetore e interesit te depozitës
  • Lejohet thyerja e depozitës, para datës së maturimit sipas nevojës së klientit
  • Nuk lejohet rritja e fondeve (e pjesshme/ tërësisht) para datës së maturimit
  • Nuk lejohet rinovimi automatik


Depozitat në Banka e Tiranës SHA sigurohen nga Agjensia e Sigurimit të Depozitave (www.asd.gov.al) në bazë të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”, deri në shumën LEK 2.500.000 ose ekuivalentin e kësaj shumë në monedhë të huaj.

Për informacione të mëtejshme ju lutem kontaktoni me degët tona në të gjithë Shqipërinë ose telefononi:

Info Bank  0800 68 68 ; +35542277700