Kredi e re për një projekt të rëndësishëm të infrastrukturës publike