Intervista e z. Dritan Mustafa në Revistën Monitor

Z. Dritan Mustafa, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Tirana Bank, u shpreh në intervistën e edicionit special të Revistës Monitor se Banka realizoi rritjen më të madhe vjetore të Totalit të Aseteve përgjatë historikut të aktivitetit. Strategjia e zhvillimit ka vijuar të realizohet me sukses, duke raportuar performancë shumë pozitive në indikatorët kryesorë komercialë me normë rritje më të lartë sesa mesatarja e sektorit bankar lokal.

Të plotë intervistën e Z. Mustafa, e lexoni më poshtë:

 

Intervista e Z. Dritan Mustafa