Intervista e znj. Glenda Kurti, për Revistën Monitor

PRESIM QË KREDITË E PËRBASHKËTA TË SHTOHEN NË TË ARDHMEN

Znj. Glenda Kurti, Drejtore e Divizionit të Korporatave dhe Anëtare e Komitetit Ekzekutiv të Tirana Bank, në një intervistë për revistën “Monitor”, u shpreh se projektet e reja që po zhvillohen në sektorë si infrastruktura, energjetika dhe turizmi, mund të gjenerojnë kredi të reja të përbashkëta, në mbështetje të tyre.

Këto kredi ofrojnë një sërë avantazhesh për bankat tregtare, ndër të cilat më të rëndësishmet janë ndarja e rrezikut, por edhe e përvojës mes bankave, konsulentëve dhe palëve të tjera të përfshira në proces.

Znj. Kurti pohoi se Tirana Bank është pjesëmarrëse në tre kredi të tilla, nga të cilat tek dy është edhe “Leader”.

Të plotë intervistën e znj. Kurti e lexoni më poshtë:

Intervista e znj. Glenda Kurti, për Revistën Monitor